Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
U bent hier: Extra > Artillerielied

Artillerielied


Hieronder vindt u de tekst van de Nederlandse veldartillerie. Dit lied is oorspronkelijk geschreven door W. de Villeneuve die een Franse luitenant was in 1846. Een andere Franse luitenant, J.C. van Gheel RoŽll, componeerde de melodie voor het artillerielied in datzelfde jaar. Geruime tijd later, in 1881, werd de oorspronkelijke Franse tekst in het Nederlands vertaald. Vanaf 1955 werd dit artillerielied door de Nederlandse Wapentraditieraad als officieel wapenlied ingesteld.

Het lied van de Nederlandse Artillerie
Wat dreunt daar op die heide?
Wat blinkt daar in ít verschiet?
Wat dondert tussen beide,
Dat men door stof niet ziet?
Hoe flikkeren die zwaarden,
Wat forse melodie!
Hoe rennen daar die paarden,
ít Is Veldartillerie,
Hoe rennen daar die paarden,
ít Is Veldartillerie!

De kruitdamp is hun leven,
ít Kanon is hun banier!
De hoop daarvoor te sneven,
Bezielt elk kanonnier!
Zij haken naar den strijde,
Voor Vaderland en Vorst!
Voor Land en Koning beide,
Klopt steeds hun mannenborst,
Voor Land en Koning beide,
Klopt steeds hun mannenborst!

Van ít paard naar ít stuk gevlogen,
Dra dondert reeds het schot!
Weer vlug vooruit getogen,
Vernielt hij ís vijands rot.
Rent díovermacht hem tegen,
Manmoedig staat hij pal,
Koopt door zijn dood de zege,
En juicht nog in zijn val,
Koopt door zijn dood de zege,
En juicht nog in zijn val!

Maar ook in tijd van vrede,
Blinkt steeds de kanonnier!
En meisjes schoon van leden,
Zijn op zijn liefde fier.
Waar moed zit, heerst ook trouwe,
Met kracht nooit uitgeblust!
Daarom de schoonste vrouwen,
Heeft hij naar hartelust,
Daarom de schoonste vrouwen,
Heeft hij naar hartelust!

Hoera dus voor ons Wapen,
Lang leeví de kanonnier!
Lang leeví die forse knapen,
Des legers schoonste sier!
Hun leus zij: steeds te strijden,
Werwaarts ook díeer hen zendt,
Voor Land en Koning beide,
Tot roem van ít Regiment,
Voor Land en Koning beide,
Tot roem van 't Regiment!

Bron: Luchtdoelartillerie . nl
Militaire foto