Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
U bent hier: Militaria > Helmen

Helmen


Helmen vervullen een dubbele functie in het leger. Aan de ene kant is een helm een nuttig beschermingsmiddel tegen kogels en andere projectielen van buitenaf en aan de andere kant zorgt de helm voor een herkenningspunt dat onderscheid maakt tussen vriend en vijand. Militaire helmen zijn er over de hele wereld en komen in verschillende soorten voor. Enkele helmen hadden een zeer typerende vorm zoals de Duitse helm uit de tweede wereldoorlog en de Spaanse helm uit de tijd van de Spaanse bezetting in Nederland. Legers moesten vaak een keuze maken tussen de sierwaarde en de gevechtswaarde bij de ontwikkeling en invoering van een helm. De Duitse Pickelhaube was een typisch voorbeeld van een helm waarbij de sierwaarde van doorslaggevende invloed was. Op een gegeven moment bleken deze helmen, die hoofdzakelijk uit leer bestonden, erg slecht te functioneren in de loopgravenstrijd van de eerste wereldoorlog. Nadat geprobeerd werd om voorhoofdspantsers aan te brengen werd in 1916 besloten om stalen helmen in te voeren. Andere landen maakten toentertijd al gebruik van stalen helmen. Deze stalen helmen moesten echter voorzien zijn van een zo glad mogelijk oppervlak. Wanneer er relif was aangebracht op de helm kon de kogel niet afketsen en was de kans groot dat de helm werd doorboord. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij de Nederlandse helmen in de tweede wereldoorlog die waren voorzien van een ovalen leeuwenplaat. Toen de Nederlandse soldaten in de gaten kregen dat de vijandelijke kogels deze plaat beter konden doorboren dan de rest van de helm, omdat er groeven in de helmplaat zaten, werd door veel soldaten besloten om de leeuw te verwijderen. De helmen waren in de 20ste eeuw vrijwel allemaal uit staal vervaardigd. Tegenwoordig begint men ook kunstoffen te hanteren voor lichte en sterke helmen.

Wat wordt in de categorie helmen behandeld
In deze categorie worden verschillende helmen behandeld. Zowel stalen helmen als helmen die uit andere materialen zijn vervaardigd komen aan bod. Van enkele helmen zal alleen het uiterlijk worden beschreven terwijl van andere helmen ook de geschiedenis wordt gepubliceerd. Niet alleen bekende helmen worden behandeld ook onbekende helmen van minder bekende militaire naties zullen in de categorie een plaats vinden.

Onderdelen
Aan de linkerzijde van deze tekst ziet u een menu staan waarin verschillende onderwerpen zijn onderstreept. Wanneer u op n van deze onderwerpen klikt komt er een tekst tevoorschijn.
Militaire foto