Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
U bent hier: Militaria > Onderscheidingen > NL Oorlogsherinneringkruis

Het oorlogsherinneringkruisOorlogsherinneringkruis

Ingesteld op 6 maart 1944 als gewijzigd ontwerp van het algemene krijgsverrichtingen kruis en uitgereikt aan:

  • militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, tenminste 6 maanden vanaf 10 Mei 1940.
  • Nederlanders of Nederlandse onderdanen, dienende aan boord van Nederlandse koopvaardij- of vissersschepen onder Nederlands dan wel Geallieerd beheer, tenminste 6 maanden vanaf 10 Mei 1940.
  • Nederlanders of Nederlandse onderdanen, deel uitmakende van vliegtuigbemanningen der Nederlandse burgerluchtvaart onder Nederlands dan wel Geallieerd beheer, tenminste 6 maanden vanaf 10 Mei 1940.


Op 10 Juni 1947 werd het ontwerp herzien, de voorzijde toont Hare Majesteit. Koningin Wilhelmina en de tekst: voor krijgsverrichtingen. Op alle armen van het kruis staat de W, het ovaal met afbeelding van Hr.Ms. Koninging Wilhelmina is omgeven door eikenbladeren.
De achterzijde toont de tekst: Kon.- begeer voorschoten en F.S.INV, (deze staan voor de fabrikant en ontwerper Frans Smits).

Op 6 Januari 1948 werden de 9 gespen herzien in 12 nieuwe:

Voor algemene krijgsverrichtingen:
"KRIJG TER ZEE 1940-1945"
"OORLOGSVLUCHTEN 1940-1945"
"OORLOGSDIENST-KOOPVAARDIJ 1940-1945"
"OORLOGSDIENST-VISSERIJ 1940-1945"
"KRIJG TER LAND 1940-1945"

Voor bijzondere krijgsverrichtingen:
"NEDERLAND MEI 1940"
"NEDERLANDS-INDI╦ 1941-1942"
"JAVAZEE 1941-1942"
"MIDDELANDSE ZEE 1940-1945"
"ARNHEM - NIJMEGEN - WALCHEREN 1944"
"NORMANDI╦ 1944"
"OOST-AZI╦ - ZUID-PACIFIC 1943-1945"

De gesp is uitgevoerd in brons, is 35 millimeter breed en 6 millimeter hoog. Men kon slechts ÚÚn gesp voor algemene krijgsverrichtingen, doch meerdere gespen voor bijzondere krijgsverrichtingen verkrijgen.
De gesp "Oorlogsvluchten 1940-1945" werd uitgereikt aan hen, die daadwerkelijk tegen de vijand gestreden hebben, aan boord van luchtvaartuigen, en totaal tenminste zes maanden actieve dienst hebben verricht in een gebied waar oorlogsoperaties plaats vonden en of verricht konden worden.

De medaille is 4 centimeter breed, het lint heeft 2 grote oranje banen en 3 kleinere groene banen.

U bent hier: Militaria > Onderscheidingen > NL Oorlogsherinneringkruis
Militaire foto