Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
U bent hier: Oorlogen > Duits-Franse oorlog > De oorlog

De Duits-Franse oorlog


Frankrijk startte de oorlog vastberaden en hoopte dat de verdeeldheid tussen Duitsland en Pruisen in hun voordeel zou werken. Frankrijk hield er echter geen rekening mee dat Pruisen en Duitsland zich wel eens konden verenigen in de strijd, immers een gezamenlijke vijand is een bindmiddel voor menige vriendschap. Deze gezamenlijke vijand hadden de Duitsers en Pruisen, dus het resultaat was dat alle geweerlopen in het Duits- Pruisische kamp richting Frankrijk stonden. Het Duits-Pruisische leger verzamelde zo snel mogelijk manschappen bij de Franse grens. Binnen 18 dagen hadden zij 3.800.000 soldaten bij de Franse grens geplaatst inclusief reservisten. Het Franse leger had door slechte communicatie en desoriëntatie nauwelijks meer dan de helft van dit troepenaantal tegenover de Duits-Pruisische legermacht weten te plaatsen. De Duits-Pruisische troepen voerden een aanvalsoorlog tegen de Fransen. De aanvaller verliest over het algemeen de meeste manschappen en zo was het ook in dit geval. De Duits-Pruisische troepen waren echter veel groter en konden daardoor de verliezen beter incasseren. De eenheid tussen de Duitse deelstaten en het Pruisische vorstenhuis was voor de voering van de oorlog noodzakelijk en zeer effectief. Daarom besloot Bismack de eenheid officieel te maken. Op 18 januari 1871, dus nog tijdens de oorlog, werd het Duitse keizerrijk opgericht waarin zowel de Noord-Duitse deelstaten als de Zuid-Duitse deelstaten met elkaar verbonden waren. Beide deelstaten werden één en vielen onder één regering en hadden één grondwet: de Noord-Duitse grondwet. Frankrijk was inmiddels geen keizerrijk meer maar een republiek geworden. De Franse keizer werd namelijk gevangen genomen op 2 september 1870 bij de slag van Sedan. In 1870 was een groot deel van Frankrijk bezet en stonden de troepen van het Duitse keizerlijk voor de poorten van Parijs. De Franse troepen boden echter nog steeds verzet. Ook burgermilities en andere gewapende Fransen pleegden aanslagen op Duitse troepen. Dit zorgde voor represailles van de Duitse kant. Uiteindelijk werd op 26 februari 1871 een wapenstilstand gesloten tussen Frankrijk en Duitsland. Een deel van de Franse bevolking vond echter dat de voorlopige Franse republikeinse regering te inschikkelijk was met de Duitse eisen en besloot zich daar tegen te verzetten. Er ontstond een revolutionaire geest onder de Franse bevolking en dit zorgde voor ongenoegen bij Bismarck. Bismarck wilde liever niet tegen een revolutionaire macht in Frankrijk vechten, hij vond dat meer een zaak van de Franse regering zelf. Daarom werd een nieuw verdrag opgemaakt waarin de Fransen zich beter in konden vinden. Dit verdrag werd op 10 mei 1871 getekend door Frankrijk. Met dit verdrag, ook wel de vrede van Frankfurt genoemd, kwam de Duits-Franse oorlog officieel te einde.

U bent hier: Oorlogen > Duits-Franse oorlog > De oorlog
Militaire foto