Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
U bent hier: Oorlogen > Duits-Franse oorlog > Ontstaan

Ontstaan Duits-Franse oorlog


Toen de Pruisische koning Wilhelm I een familielid uit het huis van Hohenzollern kandidaat stelde voor de troonopvolging in het Spaanse vorstenhuis, wilde de nationalistische regering in Frankrijk laten zien dat Frankrijk een grote invloed had op de internationale politiek. Frankrijk besloot om openlijk kritiek te leveren op de kandidaatstelling en stuurde een telegram naar de Pruisische koning Wilhelm I. In deze telegram eiste de Franse regering dat de Pruisische regering de kandidaatstelling ongedaan zou maken en nooit meer een kandidaat beschikbaar zou stellen voor vorstenhuizen buiten Pruisen. Frankrijk zou namelijk ingesloten worden door twee Pruisische vorstendommen waneer Spanje ook een Pruisische koning zou aanstellen. De telegram die Frankrijk had gestuurd aan Bismarck werd door Duitsland en Pruisen gezien als een belediging. Bismack besloot de telegram voor een deel te veranderen en te publiceren in de kranten. De in de publicatie weergegeven tekst zorgde voor veel verontwaardiging bij de Pruisische en Duitse bevolking. Frankrijk voelde zich door deze veranderde telegram die voorzien was van de nodige vulgaire woorden ernstig beledigd en besloot de oorlog te verklaren aan Duitsland. Frankrijk vermoede dat ze de Duitse en Pruisische dreiging doormiddel van een oorlog wel kon beperken of vernietigen. Dit vermoeden zouden de Fransen met man een macht proberen te verwerkelijken.

U bent hier: Oorlogen > Duits-Franse oorlog > Ontstaan
Militaire foto