Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
U bent hier: Oorlogen > Ervaringen

Ervaringen inleiding


In dit websitegedeelte worden de ervaringen van verschillende militairen en andere personen beschreven die zich in oorlogsituaties bevonden. Ook de ervaringen die tijdens gevechtstrainingen zijn opgedaan kunnen worden weergegeven. Het doel dat militair.net hiermee wil bereiken is het creŰerden van bewustzijn en het vergroten van de beeldvorming bij mensen die ge´nteresseerd zijn in de militaire cultuur. De ervaringen van individuen en groepen zijn namelijk in de praktijk vaak geheel anders dan dat ze door de media worden weergegeven. Door het lezen van de verhalen van anderen kunnen mensen meer begrip ontwikkelen en hun visie op bepaalde zaken indien nodig aanpassen.

Aan de linkerzijde van de website vindt u een overzicht van de beschikbare artikelen waaruit de rubriek ervaringen is opgedeeld. Het aantal documenten in deze rubriek zal regelmatig worden aangevuld. Om er voor te zorgen dat de informatie zo volledig en uitgebreid mogelijk wordt, is ook uw hulp van belang. U kunt ons en andere mensen die ge´nteresseerd zijn informeren over uw ervaringen op militaire terreinen door een artikel te plaatsen op deze website. Bij de rubriek archief kunt u zien op welke manier u dat het beste kan doen. Let er bij het insturen van een tekst wel op dat u de informatie mag publiceren en dat deze niet onder de geheimhoudingsplicht valt.
Militaire foto