Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.

Militair archief


Deze rubriek vervult een belangrijke rol op de website militair.net. In deze rubriek kunt u documenten zoals werkstukken, verslagen, afbeeldingen en presentaties inbrengen. Deze documenten worden door de medewerkers van militair.net bekeken en met uw toestemming geplaatst. Op deze wijze kan de informatiesverstrekking op deze website worden vergroot, zodat ge´nteresseerden in hun behoefte aan informatie zo goed mogelijk worden voorzien. Wanneer u digitale stukken of documenten heeft die passen bij een of meerdere rubrieken van de website, zou u ons een groot plezier doen wanneer u deze informatie naar militair.net zou sturen. Documenten worden, voor de plaatsing op de website, beoordeeld op 5 onderdelen:

  1. De informatie is passend voor een of meerdere rubrieken van militair.net.
  2. De versterkte informatie is juist, zowel op geschiedkundig, als op technisch terrein.
  3. De informatie is door de inbrenger in eigen woorden geschreven of in eigen woorden weergegeven. Er is dus geen sprake van plagiaat.
  4. De inbrenger geeft toestemming voor publicatie op de website militair.net en vermeld daarbij tevens of zijn of haar naam onder het document mag worden weergegeven.
  5. De informatie is niet strijdig met de wet en kan niet door derden worden misbruikt voor strafbare doeleinden.

Wanneer het door u aangeleverde document aan bovenstaande punten voldoet, wordt het document geplaatst in de meest passende categorie van militair.net. Op die manier kunt u de kennis die u hebt verder verspreiden en kunnen andere personen die op deze website kijken meer kennis vergaren. Dat is het systeem van militair.net

De medewerkers van militair.net zijn niet verantwoordelijk voor eventueel plagiaat en foute informatie op de website. Wanneer deze zaken volgens u voorkomen wordt u verzocht contact met ons op te nemen en aan te geven wat er volgens u niet klopt. Uw oplettendheid en opmerkingen worden door het team van militair.net zeer op prijs gesteld.
Militaire foto