Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
Militair nieuws
♦ 31-01-2009 | 08:01 - Reporter: Henk-Willem ♦

SEA BASING OP HR. MS. ROTTERDAM


Sea basing op Hr. Ms. Rotterdam. Daarover heeft TNO vandaag, na drie jaar onderzoek, een rapport gepresenteerd. Het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de Defensiestaf, moest antwoord geven op de vragen wat er mogelijk is, wat de uitdagingen zijn en of de marine op die manier een brigade kan ondersteunen. Mocht dat niet zo zijn, wat kan dan wel?

Belangrijkste conclusies zijn dat Nederlandse sea basing niet mogelijk is in geval van een brigade (7750 militairen). Het maximaal haalbare is de ondersteuning van een bataljonstaakgroep. Vanaf een sea base is bijvoorbeeld een bataljon mariniers, luchtmobiel of een gemechaniseerde eenheid inzetbaar voor missies als humanitaire hulpverlening, Non-combatant Evacuation Operations (NEO), peace enforcement, raids (korte landoperatie) en Initial Entry vanuit amfibische operatie, gevolgd door follow on forces.

Onder sea base wordt verstaan: een onafhankelijke, veilige en vrije verplaatsbare basis op zee voor het uitvoeren en (langdurig) ondersteunen van joint en combined operaties op land in alle geweldsspectra. Die 'ondersteuning' omvat commandovoering, vuursteun, force protection, logistieke opslag en het aan land zetten van eenheden. Politieke vrijheid door gebruik van de zee, onafhankelijk zijn van gastlandondersteuning en snelle inzetbaarheid zijn enkele voordelen van een sea base. Andere pluspunten zijn een snelle exit mogelijkheid, onafhankelijk zijn van al dan niet aanwezige infrastructuur en een grotere veiligheid dan op een basis in een vijandelijke omgeving. Er kleven echter ook nadelen aan een sea base. Zo is er onder meer beperkte capaciteit voor transport, opslag en onderhoud van materieel. Transport van troepen naar de wal verloopt zodoende trager. In geval van een sea base is men meer afhankelijk van klimatologische- en geografische factoren als zeegang en wind.

Het Commando Zeestrijdkrachten heeft de laatste jaren de focus verlegd van blauw- naar bruin-wateroperaties. Daarmee is de aandacht van oorlogsvoering verschoven naar amfibisch opereren en het ondersteunen van grondoperaties zonder op het land een bruggenhoofd te hoeven bouwen.

BRON: Ministerie van Defensie
Er is nog niet op dit nieuws bericht gereageerd.

Militaire foto