Forum
Militair.net - informatie, wapens, terrorisme, militair forum en meer in het archief.
U bent hier: Extra > Rangen Marine

Rangen en standen bij de Nederlandse Marine


Hieronder worden de rangen en standen van de Nederlandse marine beschreven. Ook de rangen van de mariniers, die onder de Nederlandse marine vallen, komen aan bod.

Manschappen bij de marine


1: Matroos
2: Matroos der 2de klasse. Mariniers: Marinier 2e klasse
3: Matroos der 1ste klasse. Mariniers: Marinier 1e klasse

Onderofficieren bij de marine


4: Korporaal / kwartiermeester
5: Sergeant/ Bootsman. Mariniers: Sergeant der Mariniers
6: Sergeant-majoor / Schipper. Mariniers: Sergeant-majoor der Mariniers
7: Adjudant-onderofficier/ Opperschipper. Mariniers: Adjudant der Mariniers

Officieren bij de marine


8: Luitenant ter zee der 3de klasse. Mariniers: 2e Luitenant der Mariniers.
9: Luitenant ter zee der 2de klasse, jongste categorie. Mariniers: 1ste Luitenant de Mariniers.
10: Luitenant ter zee der 2de klasse, oudste categorie. Mariniers: Kapitein der Mariniers.
11: Luitenant ter zee der 1ste klasse. Mariniers: Majoor der Mariniers.
12: Kapitein-luitenant ter zee. Mariniers: Luitenant-kolonel der Mariniers
13: Kapitein ter zee. Mariniers: Kolonel der Mariniers.
14: Commandeur. Mariniers: Brigadegeneraal der Mariniers
15: Schout-bij-nacht. Mariniers: Generaal-majoor der Mariniers.
16: Luitenant-generaal. Mariniers: Generaal der Mariniers.
17: Vice-admiraal. Mariniers: Luitenant-Generaal der Mariniers
18: Luitenant Admiraal. Mariniers: Generaal der Mariniers
19: Admiraal: Mariniers: geen functie in deze klasse beschikbaar
Militaire foto