Pantservoertuigen

Het begrip pantservoertuigen is een verzamelnaam voor militaire voertuigen die zijn voorzien van extra zware metalen of pantseren bewapening. Onder pantservoertuigen vallen gepantserde rupsvoertuigen maar ook gepantserde wielvoertuigen. Tanks en vuurmonden op een motoraffuit behoren ook tot de categorie van pantservoertuigen.

De hiervoor genoemde onderdelen worden bij militair.net niet allemaal in één categorie geplaatst. Het onderdeel tanks is een aparte categorie die onder het hoofdmenu van wapens valt. Ook wielvoertuigen hebben een aparte categorie gekregen. Vuurmonden op een motoraffuit zijn geplaatst bij de categorie artillerie.

Er is voor dit onderscheid gekozen omdat de categorie pantservoertuigen veel te groot en te onoverzichtelijk zou zijn wanneer alle pantservoertuig-onderdelen zouden worden behandeld.

Wat wordt in de categorie pantservoertuigen behandeld

In deze categorie worden voornamelijk gepantserde rupsvoertuigen behandeld die voor verkenning en troepenvervoer dienen of dienden. Ook andere rupsvoertuigen die niet tot de tanks en vuurmonden op motoraffuit behoren komen aan bod. Rupsvoertuigen zijn een zeer efficiënt vervoersmiddel voor militairen. De rupsbanden zijn sterker dan gewone banden en geven veel grip op moeilijk terrein.

De kracht van rupsbanden zorgt er voor dat zware voertuigen zonder problemen kunnen worden voortbewogen. Infanterie en andere legeronderdelen kunnen doormiddel van troepenvoertuigen met de tanks mee worden vervoerd. De tanks hoeven zich door dit systeem niet meer aan te passen aan de stapvoet-snelheid van infanteristen.

Oorlogsvoering kan dus doormiddel van troepenvervoer op rupsbanden sneller en efficiënter. Pantservoertuigen op rupsbanden kunnen echter ook dienen voor het vervoer van materiële voorraden. In de tweede wereldoorlog werden veel voorraden op de weg vervoerd in wielvoertuigen. Dit was een ernstige beperking. Tanks moesten dus proberen om bij wegen in de buurt te blijven om er voor te zorgen dat ze op tijd hun voorraden zouden ontvangen.

Wanneer er een groot leger werd uitgezonden kon dit voor enorme problemen zorgen voor de aan en afvoer van voorraden en troepen. De wegen werden in die situaties chaotische knooppunten. Dit bracht bevoorradingsproblemen met zich mee. Bevoorradingsvoertuigen op rupsbanden moesten er echter voor zorgen dat de wegen werden ontzien en dat de troepen voorraden zouden kunnen ontvangen op de meest onherbergzame plaatsen.