Vietnam oorlog

De Vietnam oorlog is een vrij bekende oorlog waarin het verschil tussen oost en west of te wel communistisch en niet communistisch duidelijk tot uiting kwam. Deze oorlog duurde ongeveer van 1963 tot 27 januari 1973 toen het vredesverdrag werd getekend.

Er worden ook wel andere jaartallen gehanteerd zo geven sommige geschiedenisschrijvers aan dat de Vietnamoorlog duurde van 1957 tot 1975. Wij gaan er van uit dat de oorlog in 1963 begon omdat de Amerikanen toen een aanvalsmacht binnen Vietnam ontwikkelden.

De Amerikanen probeerden in te grijpen in een land waar ze volgens velen niets te zoeken hadden. Ze probeerden invloed uit te oefenen op de regeringsvormen in Vietnam. Dit bleek een zeer moeilijk streven. Uiteindelijk werd de Vietnam oorlog door velen als een mislukking beschouwd.