Militaire Afkortingen

In de militaire wereld worden veel zaken afgekort om de informatie zo bondig mogelijk weer te geven. Hieronder vindt u een aantal belangrijke nationale en internationale afkortingen.

A

 • AAT – Aan en Afvoer Troepen. Logistieke dienst van het Nederlandse leger.
 • AE – Armed Elements. Gewapende elementen
 • AFV – Armoured Fighting Vehicle
 • AK47 – Avtomat Kalashnikova model 1947. Is een aanval geweer genoemd naar de maker Avtomat Kalashnikova. In 1947 werd dit wapen veranderd door Mikhail Kalashnikov. Munitie 7.62x39mm
 • AMO – Algemene Militaire Opleiding. Dit is de opleiding die eerst moet worden gevolgd alvorens men de gespecialiseerde militaire opleidingen kan starten. In de AMO worden militaire basisvaardigheden aangeleerd.
 • APO – Army Post Office. Het militaire postkantoor.
 • AT – Arrestatie Team.
 • ARV – Armed Robotic Vehicle (USA). Bewapend gerobotiseerd (militair) voertuig.
 • ARV – Armed recovery vehicle: gewapend reparatie voertuig.\
 • AT – Anti Tank: tankbestrijding ook wel A/TK.
 • AV – Assault Vehicle. Aanvalsvoertuig.

B

 • BB – Bescherming Burgerbevolking
 • BBE – Bijzondere bijstand eenheid. Regelt o.a. arrestaties en transport van (oorlog)-misdadigers.
 • BBT – Beroeps Bepaalde Tijd. Dit houdt in dat een soldaat een contract heeft gekregen voor een bepaalde duur. Deze duur is meestal zo’n 2,5 jaar. Na deze periode kan een soldaat kans krijgen op een BOT- contract waarmee hij langer in e militaire dienst kan functioneren.
 • BC – Bataljons Commandant. Dit is een leidinggevende functie in het leger.
 • BD – Buiten dienst. Militairen die met functioneel leeftijdsontslag zijn.
 • BEF – British Expeditionary Force. Dit was de Britse landmacht ten tijde van de eerste wereld oorlog (1914-1918)
 • Bevo – Bevoorrading.
 • BLJ – Bataljon Limburgse Jagers. Dit is een militaire eenheid in Nederland. Het bataljonslogo is een zwaard met een eikenloof-krans en een hoorn.
 • BM – Brigade majoor: rang in het leger.
 • BOG – Bataljon onderhoudsgroep.
 • BOL – Staat voor nieuwe rekruut die nog geen platte baret heeft.
 • BRA – Brigadier. Rang in het leger.
 • BT – Battle Tank. Gevechtstank.

C

 • C-Gnk Af GP – Commandant- Geneeskundige Afvoer -Groepen. Dit is een leidinggevende functie.
 • CaDi – Cantine Dienst
 • CAG – Commander of air group. Dit is een leidinggevende op een vliegdekschip. Hij leidt de vliegoperaties.
 • CAMO – Camouflage.
 • CAS – Close Air Support. Dit is luchtsteun die wordt geleverd door de luchtmacht aan grondtroepen.
 • CC – Compagnie Commandant. Leidinggevende over een compagnie.
 • CDS – Commandant der Strijdkrachten. De hoogste militaire functie in Nederland.
 • CI – Counter- Intelligence. Geheime dienst.
 • CO – Commanding Officer. Leidinggevende officier in het leger.
 • COG – Compagnie Onderhoud groep
 • CP – Command Post. Commando Post.
 • CSM – Compagnie Sergeant Majoor

D

 • DAK – Deutsches Afrika Korps. Duitse legereenheid die ten tijde van de tweede wereldoorlog gelegerd was in Afrika. Het Afrika Korps werd voor een groot de door de Duitse generaal Erwin Rommel geleid.
 • Dipli – Dienstplichtig(e).
 • DT – Dagelijks Tenue. Dit is het uniform van het leger.

E

 • EHBO – Eerste hulp bij ongelukken.
 • EK – Eisern Kreuz. Het ijzeren kruis is een Duitse onderscheiding.

F

 • FA – Field Artillery. (USA) veldartillerie
 • FAE – Fuel-Air Explosive (USA)
 • FCS – Future Combat Systems (USA) toekomstige wapen systemen.
 • FLAK – Flugzeug Abwehr Kanone . Duits vlakke baan geschut dat werd ontwikkeld tegen vliegtuigen in de tweede wereldoorlog.
 • FKKL – Fanfare Korps van de Koninklijke Landmacht. Dit is het militaire muziekkorps van de landmacht.
 • FOO – Forward Observing Officer. (USA) Verkennende officier. Leider van een verkenningsbrigade.

G

 • Gamacoka – Gasmasker-controlekamer
 • CB – Guided Bomb (USA). Geleide bommen.
 • GC – – Groep captain. Komt overeen met de Nederlandse rang van kolonel vlieger.
 • GD – – Gross- Deutschland. Duitse pantsergrenadiers divisie ten tijde van WW2.
 • Gestapo – Geheime Staatspolizei. Duitse geheime dienst tijdens de tweede wereldoorlog. Deze was belast met het vervolgen van Joden en vijanden van het Nazi- regime.
 • GGW – Groep Geleide Wapens. Nederlandse legereenheid die met elektronisch gestuurde wapens opereert.
 • GHQ – General HeadQuarters: (USA) hoofdkwartier van de generaal.
 • GLA – Geweer voor Lange Afstanden.
 • GOC – General Officer Commanding.
 • GPC – Groepscommandant
 • GV – – Geestelijke Verzorging.
 • GVT – – Gevecht Tenue

H

 • HE – High Explosive. Zwaar explosief.
 • Hiba – Hindernisbaan.
 • HK – Hakenkruis. Nazi-symbool uit WW2.
 • Klu – Koninklijke Luchtmacht.
 • HEAT – High Explosive Anti-Tank. Zware explosieven welke worden gebruikt tegen gepantserde voertuigen.
 • HELO – Afkorting van de helicopter.
 • HMG – Heavy Machine Gun: zwaar machinegeweer/ mitrailleur.
 • HMT – Humanistisch Militair Tehuis. Dit is een militair tehuis met humanistische grondbeginselen.
 • HV-Kijker – Dit is een kijker met helderheidsversterker.
 • HQ – Headquarters. (USA) Hoofdkwartier.
 • HUMV – Hummer. Voornamelijk Hummer 1 (Hummer 2 is meer voor burgers)

I

 • IOT – Initieel Oorlog Traumatoloog. Deze helpt militairen die bijvoorbeeld terugkomen van missies in crisisgebieden, met het verwerken van eventuele trauma’s.

J

 • JCS – Joint Chiefs of Staff.(USA) Officiers staf.
 • JPS – Joint Planning Staff. (USA) Stafafdeling planning.
 • JSF – Joint Strike Fighter. Jager welke ontwikkeld is door Lockheed. Mogelijk opvolger van de F-16.
 • JWF (K) – Johan Wilhelm Friso (Kapel). Dit is een militair muziek korps. Er is ook een JWF kazerne.

K

 • KCT – Korps Commando Troepen. Dit is een Nederlandse elite eenheid en is gelegerd in Roosendaal.
 • KMA – Koninklijke Militaire Academie. Opleidingsinstituut voor hogere militaire functies.
 • KMAR – Koninklijke Marechaussee. Dit is de militaire politie in Nederland.
 • KMK – Koninklijke Militaire Kapel. Nederlands militair muziekkorps.
 • KMS – Koninklijke Militaire School. Opleidingsinstituut voor militaire functies.
 • KMT – Katholiek Militair Tehuis. Militair tehuis met katholieke grondbeginselen.
 • KNIL – Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Het Nederlandse leger dat opereerde in Nederlands Indië.
 • KVV – Kort Verband Vrijwilliger.

L

 • Laro – Landrover.
 • LC – Landing Craft.(USA) Landingsvoertuig.
 • LCT – Landing Craft Tank. (USA) Landingsvoertuig.
 • LJ – Limburgse Jager. Soldaat in dienst van het Limburgse Jager bataljon.
 • Lkol – Luitenant Kolonel.
 • LMG – Light Machine Gun. (USA) Ligt machinegeweer.
 • LSA – Landing Ship Assault. (USA) Landingsschip voor aanvallen op het vaste land.
 • LSAH – Leib – Standarte Adolf Hitler. (DE) De lijfwacht van Adolf Hitler welke was ondergebracht bij de SS.
 • LSD – Landing Ship Dock. (USA) Reparatiedok voor landingsvaartuigen.
 • LSH – Landing Ship Headquarters. (USA) Hoofdkwartier voor de coördinatie en bevelen aan landingsvaartuigen.
 • LSI – Landing Ship Infantry. (USA) Infanterie die de landingsschepen bemant.
 • LST – Landing Ship Tank. (USA) Tanks die in landingsschepen worden vervoerd.
 • LSO – Landing Signal Officer. (USA) Deze persoon begeleidt de piloot bij het landen op het vliegdekschip.
 • LT – Lieutenant. (USA) Aanduiding voor de functie van luitenant.
 • LuPa – Lunch-Pakket
 • Luva – Luchtmacht vrouwenafdeling. Nederlandse militaire luchtmachtdienst voor vrouwen. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
 • LVT – Landing Vehicle Tracked. (USA) Landingsvoertuig op rupsbanden.
 • LVTA – Landing Vehicle Tracked Armoured. (USA) Landingsvoertuig op rupsbanden dat gewapend is (mitrailleur).

M

 • Mag – Mitrailleuse A Gaz. Mitrailleur die op gasdruk werkt.
 • Maj. – Majoor. Rang in het Nederlandse leger.
 • Marva – Marine vrouwenafdeling. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
 • MB – Mercedes Benz terreinwagen.
 • MG – Machine Gun. (USA) Machine geweer.
 • MGV – Manned Ground Vehicles (USA) bemande (militaire)grondvoertuigen.
 • MI – Military Intelligence (USA) militaire inlichtingen dienst (in Nederland MID).
 • MIA – Missing In Action. (USA) Dit bericht wordt uitgezonden wanneer een Amerikaanse militair niet terug is gekomen naar de thuisbasis.
 • MID – Militaire Inlichtingen Dienst.
 • MIVD – Militaire Inlichtingen en VeiligheidsDienst.
 • Milva – Militaire vrouwen afdeling. Opgericht in 1951. In 1982 opgeheven vanwege het feit dat deze eenheid in het normale leger werd geïntegreerd.
 • MLV – Militair Lichamelijke Vereiste.
 • MM – Military Medal. (USA) Onderscheiding voor militaire verdienste.
 • MMG – Medium Machine Gun (USA). Middelzwaar machinegeweer.
 • MO – Medical Officer/observer. (USA) Militaire officier/ waarnemer.
 • MOAB – Mother Of All Bombs: De grootste satelliet/ GPS geleide bom in de historie: GBU-43/B.
 • MOR – Masker Oefen Ruimte. Ruimte om gasmaskers uit te testen.
 • MP – Machine pistool en Militaire Politie/ Military Police
 • MT – Mechanical Transport. (USA) Machine transport.

N

 • NAZI – Lid van de NSDAP. Staat achter het gedachtegoed van de nationaalsocialisten.
 • NSDAP – Nationaal Socialistische Duitse Arbeiders Partij. De NAZI partij waarmee Hitler aan het bewind kwam.
 • NSB – Nationaal Socialistische Beweging. Dit is een Nederlandse partij geweest die voor de tweede wereldoorlog en tijdens de tweede wereld oorlog in Nederland opereerde. De NSB werd door veel Nederlanders gehaat omdat deze partij heulde met de Duitsers. Leider van de partij was Anton Willem Mussert.

O

OOCD – Onder Officiers Compagnies Dienst.
OP – Observation Post. (USA) Observatiepost.
OPS – Centrum voor operaties en tactiek.
Ops-vest – Operations vest. ‘Harnas’ dat wordt gedragen door militairen. Hieraan kunnen uitrustingstukken worden gekoppeld.
ORBAT – ORder of BATtle. (USA) Gevechtsbevel.
OwI – Opperwachtmeester Instructeur.

P

 • PaOstCie – Panser Ondersteunings Compagnie.
 • PC – Peloton- commandant.
 • PGU – Persoonsgebonden uitrusting.
 • Pluba – Plunjebaal.
 • PMC – Protestants Militair Clubhuis.
 • POW – Prisoner Of War. (USA) Amerikaanse krijgsgevangenen. (ook wel PW).
 • PRAT – Pantser Rups Anti Tank.
 • PRGWT – Pantser Rups Gewonden Transport.
 • PRI – Pantser Rups Infanterie.
 • PRTL – Pantser Rups Tegen Luchtdoelen. Luchtdoel-afweergeschut op rupsbanden.
 • PSU – Persoonlijke Standaard Uitrusting.
 • PW – Prisoner Of War. (USA) Amerikaanse krijgsgevangenen (ook wel POW).

R

 • RAAF – Royal Australian Air Force. De luchtmacht van Australië.
 • RAD – Reichsarbeidsdienst. Duitse arbeidsdienst verplichting in de tweede wereld oorlog (WW2).
 • RAF – Royal Air Force. De luchtmacht van Groot-Brittannië.
 • RAN – Royal Australian Navy. De koninklijke marine van Australië.
 • RC – Regiment Commandant
 • RCAF – Royal Canadian Air Force. De luchtmacht van Canada.
 • Reg. – Regiment. Eenheid soldaten ook wel Regt.
 • Regt. – Regiment. Eenheid soldaten ook wel Reg.
 • RIF – Reduction in Force. (USA) Afname van de eenheden/ troepen.
 • RLJ – Regiment Limburgs Jagers
 • RNZAF – Royal New Zealand Air Force. De luchtmacht van Nieuw Zeeland.
 • RO – Reserve Officer. (USA) Reserve officier.
 • RSAAF – Royal South African Air Force. De luchtmacht van Zuid Afrika.

S

 • SA – Sturm Abteilung. (DE) Duitse nationalistische knokploeg die de invloed van Hitler moest vergroten.
 • SAA – Small Arms Ammunition. (USA) Munitie voor kleinere vuurwapens bijvoorbeeld pistolen.
 • SAM – Surface to Air Missile. (USA) Rakettype.
 • SAR – Search And Rescue. Aanduiding voor reddingsoperaties en ook de reddinghelikopter.
 • SAS – Special Air Service. Britse special forces.
 • SC – Supreme Commander. (USA) Hoger officier.
 • SD – Sicherheidsdienst. Duitse inlichtingen dienst ten tijde van de tweede wereldoorlog.
 • SEAL – Sea, Air, Land teams. Special forces van Amerika die onder zijn gebracht bij de marine.
 • Sgt – Sergeant
 • Sld – Soldaat
 • SLA – Schutter voor Lange Afstand.
 • SMG – Sergeant-Major. (USA) Sergeant Majoor (legerrang)
 • SOE – Special Operations Executive. (USA) Soldaat in special forces.
 • SOS – Save Our Souls. Internationale noodkreet waarmee gevraagd wordt om redding en bijstand. Deze afkorting wordt onder andere veel gebruikt in de scheepvaart.
 • Spec-ops – Special Operations. Speciale operaties meestal door elite eenheden uitgevoerd.
 • SS – Schutsstafel. Door Himler opgerichte eenheid die de invloed van Hitler moest vergroten en tevens tegenstanders onschadelijk moest maken.
 • SSV-Cie – Staf Staf Verzorging Compagnie
 • Stuka – Sturzkampf-flugzeug. Duitse bommenwerper uit WW2, Junckers 87. Bezat een sirene die bij het naar beneden duiken (sturz) werd aangezet.

T

 • TF – Task Force. (USA) Eenheid die met een taak belast is.
 • THUFLA – Thunderflash. Oefengranaat.
 • TLV – Terugstootloze vuurmond. Tank- bestrijdingswapen zonder terugslag.
 • TOW – Tube Launched Optically tracked, Wire guided missile weapon system. Geleidt raket wapen systeem dat o.a. gebruikt wordt voor de verdediging van het luchtruim.
 • TSO – Technical Staff Officer. (USA) Officier genie of technische dienst.

U

 • U- Boot – Unterseeboot. Duitse term voor duikboot.
 • UGV – Unmanned Ground Vehicle. (USA) Onbemand landvoertuig.
 • USN – United States Navy. De marine van Amerika.
 • USAF – United States Air Force. De luchtmacht van Amerika.
 • USS – United States Ship. Schip van de Amerikaanse marine. USS wordt vaak gevolgd door het nummer van het schip.
 • UXB – Unexploded Bomb. (USA) Bom die niet is afgegaan.

V

 • VuPo – Vuurpositie.
 • VCP – Vehicle Collecting Point. (USA) Plaats waar de voertuigen staan.

W

 • WA – Weerafdeling. Paramilitaire eenheid die werd opgericht door de NSB.
 • WC – Wing Commander. Komt overeen met de Nederlandse rang van: luitenant – kolonel vlieger.
 • WD – War Department. (USA) Oorlogsministerie.
 • W/O – Warrent officer. Komt overeen met de Nederlandse rang van: adjudant-chef vlieger
 • WW1 – World War 1. Eerste wereldoorlog.
 • WW2 – World War 2. Tweede wereldoorlog.

X

 • XO – Executive Officer. Onder officier.

Y

 • YAD – Vrachtwagen Algemene Dienst. Viertonner.
 • YAJ – Vrachtwagen Vervoer Jerrycans.
 • YAK – Vrachtwagen met Auto Kraan.
 • YPR – Pantser-rupsvoertuig 10 tot 15 ton.

Z

 • ZHKH – Zelfhulp Kameraden Hulp. Training en voorschriften voor hulp bij ongelukken binnen het militaire verband.