Granaat

Foto: 2 Amerikaanse soldaten met een mortier

Een granaat is een projectiel dat als munitie wordt gebruikt. Een granaat kan in verschillende vromen voorkomen. Zo zijn er granaten die worden afgevuurd vanuit bijvoorbeeld een kanon. Er zijn ook graten die worden geworpen zoals bijvoorbeeld handgranaten.

Granaten dragen een explosieve lading. Wanneer deze lading tot ontploffing komt kunnen de drukgolf, de scherfwerking of de ‘chemische’ lading voor veel schade zorgen bij de vijand.

Granaat afvuursystemen

Er zijn verschillende wapensystemen die gebruikt worden in de militaire wereld om granaten af te vuren. De volgende wapensystemen komen voor:

  • Houwitsers: Krombaan-geschut onder andere op tanks gemonteerd.
  • Mortierinstalaties: Krombaan-geschut dat door infanteristen kan worden gedragen.
  • Kanonnen: Vlakkebaan en krombaan-geschut zowel mobiel als vaste kanonnen.
  • Geweren: met granaat-lanceersystemen voor granaten die ongeveer zo groot zijn als een handgranaat.

Lading van granaten
Naast een conventionele explosieve lading kunnen granaten ook gevuld worden met een giftige chemische of biologische stof. Deze oorlogsgassen werden voor het eerst in de eerste wereldoorlog gebruikt door de Duitsers.

Vele landen namen deze strijdmethode over. Granaten met giftige gassen werden door kanonnen tussen de vijand geschoten. Door de ontploffing van de granaten kwam de giftige stof vrij en zo werd deze tussen de vijand verspreid. Er waren verschillende gassen in gebruik. Met name de zenuwgassen, zoals mosterdgassen, waren zeer schadelijk.

Al spoedig behoorde het gasmasker tot de standaard uitrusting van de infanterist. In 1997 werd er tussen alle landen in de wereld een afspraak gemaakt dat men geen strijd of oorlogsgassen zou gaan gebruiken op het slagveld.

De uitwerking van deze gassen was namelijk te inhumaan en trof ook de burgerbevolking die rondom het slagveld woonde. De controle op de naleving van deze internationale afspraak wordt gedaan door OPCW instituut van de Verenigde Naties in de Haag.