Insignes

Insignes worden in de militaire wereld op verschillende manieren gebruikt. Zo heb je insignes die worden uitgereikt bij het behalen of bezitten van speciale vaardigheden of bij het behalen van bepaalde testen.

Er zijn ook insignes die aan tonen bij welk regiment of bij welke gevechtseenheid de soldaat behoort. Sommige insignes moeten dus worden verdiend terwijl andere insignes automatisch worden uitgereikt wanneer een soldaat wordt geplaatst bij een bepaalde divisie.

De regels voor het ontvangen van insignes verschillen per land en vaak ook per gevechteenheid. Een flink aantal militaire insignes worden ook op burgerkleding gedragen en door burgers verzameld.

Burgers kunnen op open-dagen vaak een flinke voorraad emblemen inslaan en ze worden door bepaalde liefhebbers in grote collecties geplaatst. Daarom horen insignes ook bij de verzamelrubriek militaria.

Wat wordt in de categorie insignes behandeld

In deze categorie komen verschillende insignes aan bod. Er worden insignes weergegeven van verschillende krijgsmachtonderdelen uit verschillende landen.

Niet alleen moderne insignes komen aan bod, ook oude insignes worden behandeld. Rangtekens vallen bij militair.net niet onder insignes en worden in een aparte categorie onder militaria ingedeeld.