Israelisch-Arabische oorlog

De tweede Israëlisch- Arabische oorlog

Sinds de vestiging van de staat Israël in 1948 werd er al gevochten tussen de Israëlieten en de Arabieren. In 1956 kwam het opnieuw tot moeilijkheden. Het onderwerp van het conflict was het Suezkanaal. Dit kanaal was in het bezit van de Fransen en Engelsen.

De Egyptische leider Nasser wilde dit kanaal in bezit krijgen ter compensatie voor de ingetrokken hulp van de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hadden namelijk aan Egypte beloofd dat ze zouden helpen bij de bouw van de Aswandam maar kwamen deze belofte niet na. Het Suezkanaal zou een goede compensatie zijn voor Egypte om de “schade” van de ingetrokken hulp te boven te komen.

Het bezit van het Suezkanaal zou de positie van Egypte in het Midden-Oosten sterk verbeteren. De Fransen en Engelsen zouden door het verliezen van het Suezkanaal minder sterk in het Midden-Oosten komen te staan en dat wilden deze landen beide voorkomen. Uiteindelijk bleek deze oorlog heel wat complexer in elkaar te steken dan van te voren door de betrokken partijen werd gedacht. In de linker kolom worden de onderdelen van deze oorlog nader beschreven.