Dwight D. Eisenhower

Eisenhower was de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger en de andere geallieerde legers tijdens de tweede wereldoorlog. Eisenhower werd in 1890 in de Amerikaanse staat Texas geboren. Het gezin waaruit hij kwam bestond uit zeven zonen en hij was de derde.

Dwight D. Eisenhower
Dwight D. Eisenhower

In zijn jonge jaren probeerde hij een carrière te volgen in het Amerikaanse leger. Hij werd als tweede luitenant aangesteld op West Point. In 1916 trouwde hij met Mamie Geneva Doud. In zijn leven zou hij een glansrijke carrière maken en zou hij een van de bekendste personen worden uit de Amerikaanse geschiedenis.

Dwight Eisenhower in de tweede wereldoorlog

Tijdens het begin van zijn militaire carrière kreeg Eisenhower al te maken met belangrijke Amerikaanse officieren. Zo sprak hij met generaals als John J. Pershing, Douglas MacArthur, en Walter Krueger. Zijn vaardigheden in strategisch denken werden al snel ontwikkeld en begonnen op te vallen.

Na de Japanse aanval op Pearl Harbor werd Eisenhower door generaal George C. Marshall naar Washington gestuurd om deel te nemen aan de oorlogsplanning. Eisenhower nam de leiding op zich van de landing in Noord Afrika. Hier moesten de Amerikaanse soldaten de Britse soldaten ondersteunen in de oorlog tegen het Duitse Afrikakorps. Naast deze uiterst belangrijke taak plande en coördineerde Eisenhower ook de landing van D-Day in 1944.

Eisenhower was tijdens deze landing de opperbevelhebber van de gehele geallieerde troepenmacht. Bij veel soldaten stond Eisenhower in hoog aanzien. Vooral zijn belangstelling en normale voorkomen werden door de troepen zeer gewaardeerd.

Eisenhower na de tweede wereldoorlog

Na de tweede wereldoorlog werd Eisenhower president van de Columbia University. Na een periode daar te hebben gediend trok de militaire wereld hem weer en werd Eisenhower de opperbevelhebber van de NATO troepen in 1951.

Een jaar later werd Eisenhower president van Amerika. Zijn carrière had het hoogste punt bereikt wat een Amerikaanse burger of Amerikaanse militair maar kon bereiken.

Eisenhower als president van Amerika

Als president van Amerika wilde Eisenhower de koude oorlog beperken en er voor zorgen dat er geen escalatie zou plaats vinden tussen het oosten en het westen. In 1953 werd door hem een vredesverdrag ondertekend waarmee er een einde kwam aan de oorlog in Korea.

Na de dood van de Russische leider Stalin werden de banden tussen Amerika en Rusland beter. Niet alleen op internationaal terrein was Eisenhower erg goed bezig, ook de burgers van Amerika waren tevreden over de kwaliteiten van Eisenhower. In 1956 werd hij herkozen door de Amerikaanse bevolking en kon hij een tweede ambtstermijn als president van Amerika vervullen.

Ook tijdens dit tweede ambtstermijn zette hij zich in voor de Amerikaanse bevolking en de wereldvrede. Hij hield echter wel de slagkracht van het Amerikaanse leger op peil.

Eisenhower gestorven

Eisenhower stierf op 28 maart 1969 na een lange periode van ziekte. Het leven van een grote leider zowel op militair terrein als op burger terrein kwam ten einde.