Luchtdoelartillerielied

Het lied van de Nederlandse artillerie was erg gericht op veldartillerie. Hierdoor was de tekst nauwelijks van toepassing op de wapensystemen die de luchtdoelartillerie van Nederland hanteerde in de strijd.

Er werd in 1978 besloten om de tekst aan te passen aan de eigenschappen van de luchtdoelartillerie. De teksten van het eerste en derde couplet van het artillerielied werden herschreven door kapitein A.W. de Vries. De rest van de tekst en de melodie is ongewijzigd gebleven.

Het lied van de Nederlandse Luchtdoelartillerie
Wat dreunt daar op die heide,
Wat dondert in de lucht?
Wat zoekt en volgt beide,
De vijand op zijn vlucht?
Hoe zwenken die kanonnen,
In eendere regie!
Door mensengeest gewonnen,
’t Is de Luchtdoelartillerie,
Door mensengeest gewonnen,
’t Is de Luchtdoelartillerie

De kruitdamp is hun leven,
’t Kanon is hun banier!
De hoop daarvoor te sneven,
Bezielt elk kanonnier!
Zij haken naar den strijde,
Voor Vaderland en Vorst!
Voor Land en Koning beide,
Klopt steeds hun mannenborst,
Voor Land en Koning beide,
Klopt steeds hun mannenborst

Van paarden tot motoren,
Van zwaard tot aan techniek,
De luchtafweer geboren,
Het eind der romantiek!
Toch bleef uit het verleden
Een beeld nog frank en fier.
Uit het goede hout gesneden,
Dat bleef de kanonnier,
Uit het goede hout gesneden,
Dat bleef de kanonnier!

Maar ook in tijd van vrede,
Blinkt steeds de kanonnier!
En meisjes schoon van leden,
Zijn op zijn liefde fier.
Waar moed zit, heerst ook trouwe,
Met kracht nooit uitgeblust!
Daarom de schoonste vrouwen,
Heeft hij naar hartelust,
Daarom de schoonste vrouwen,
Heeft hij naar hartelust!

Hoera dus voor ons Wapen,
Lang leev’ de kanonnier!
Lang leev’ die forse knapen,
Des legers schoonste sier!
Hun leus zij: steeds te strijden,
Werwaarts ook d’eer hen zendt,
Voor Land en Koning beide,
Tot roem van ’t Regiment,
Voor Land en Koning beide,
Tot roem van ’t Regiment!

Bron: Luchtdoelartillerie . nl