Het Tet-offensief

Dit was een keerpunt

De troepen van de Vietcong vielen op 29 januari 1968 op grote schaal de Amerikaanse troepen en de dorpen van Zuid-Vietnam aan. Deze aanval die het Tet-offensief werd genoemd toonde de massale vastberadenheid van de communistische Vietcong.

De Amerikanen begonnen door deze aanval te twijfelen aan het effect van een langdurige oorlog in Vietnam. Zouden ze de oorlog nog wel kunnen winnen? De kans was erg groot dat de Vietcong op een bepaald moment weer de kop op zou steken.

Een groot deel van de Amerikaanse burgerbevolking wilde een einde aan de Vietnamoorlog. Ze vonden de oorlog nutteloos en duur. Een groot deel van het belastingsgeld moest in de oorlog worden geïnvesteerd en daardoor moest op andere belangrijke zaken worden bezuinigd.

Ook het feit dat de oorlog zoveel levens van jonge soldaten op eiste zorgde er voor dat de voortzetting van de oorlog niet werd toegejuicht. Er waren echter ook personen die voor de voortzetting van de oorlog stemden. De belangrijkste stem die de oorlog en het belang daarvan verdedigde was bevelhebber William Childs Westmoreland.

Hij was de bevelhebber van de Amerikaanse toepen in Vietnam en hij vond het van groot belang om de communisten tot de laatste man te verdrijven uit Vietnam. De Amerikaanse Generaal Earle Wheeler was het met Westmoreland eens dat de oorlog voortgezet moest worden. Hij diende een verzoek in waarin 206.000 aan extra troepen werden gevraagd boven de al beloofde 525.000 soldaten.

Dit verzoek werd door Clark M. Clifford, Amerika’s negende secretaris van defensie, afgewezen. Ondanks deze afwijzing gingen er toch grote hoeveelheden Amerikaanse manschappen naar Vietnam. Het geweld van de Amerikanen nam als reactie op het Tet- offensief toe.

Bombardementen en vernietigingen van dorpen werden op grote schaal uitgevoerd. De Vietcong werd weer verdreven maar de moraal van de Amerikaanse soldaten was verdwenen. Ze hadden het gevoel dat de Vietcong elk moment terug zou kunnen komen en dat de overwinningen daardoor nauwelijks zin hadden.