Michail Gorbatsjov

Michail Gorbatsjov een nieuwe koers voor de Sovjet-Unie

Michail Gorbatsjov was secretaris generaal van de communistische partij in de Sovjet-Unie tussen 1985 en 1991 en werd president van dat land in 1988. Voor drie jaren beklede hij dus twee functies.Michail Gorbatsjov zorgde voor een nieuwe koers voor de Sovjet-Unie.

Hij wilde de internationale betrekkingen met de westerse landen verbeteren. Hij trad echter wel hard op tegen onafhankelijkheidsstrijders en andere personen die zich binnen de grenzen van de Sovjet-Unie verzetten tegen de regering. Meerdere demonstraties werden door zijn toestemming met harde hand beëindigd.

Hoewel hij ontkende betrokken te zijn bij de gewelddadigheden, zorgde dit wel voor internationale kritiek. Gorbatsjov bleek op internationaal terrein minder hardhandig. Hij versoepelde de houding van de Sovjet-Unie ten opzichte van het westen.

Regelmatig had hij besprekingen met de Amerikaanse president Reagan over de internationale problemen en betrekkingen. De nieuwe koers die Gorbatsjov ging varen bleek een succes in het buitenland en een flop in het binnenland van de Sovjet-Unie.

In zijn eigen land werd hij door de hervormingen, in onder andere de communistische partij, steeds minder populair. Hij zou de communistische grootmacht schade hebben toegebracht en veel te veel toegeven aan de eisen van het westen.

Dit zorgde er echter wel voor dat het westen meer bereidheid zou tonen voor betere handelsbetrekkingen en dat kon het inmiddels armlastige Rusland wel gebruiken. Gorbatsjov kreeg op 10 december 1990 de Nobelprijs voor de vrede. Deze waardering toonde nog eens extra aan hoe het westen de inzet van Gorbatsjov voor vrede, op prijs stelde.