Onderscheidingen

Zolang er legers hebben bestaan probeerden de soldaten zich van elkaar te onderscheiden. De kwaliteiten van soldaten konden op verschillende wijzen worden uitgebeeld. In sommige landen worden en werden de kwaliteiten van een krijger uitgedrukt in de kleuren die hij mocht en mag dragen.

Ook oorlogsbuit en overwinningstrofeeën werden gehanteerd bij de beoordeling van de gevechtskwaliteiten van een soldaat. Deze zaken konden echter nauwelijks allemaal tegelijk worden gedragen en daarom werden steeds kleinere tekens van onderscheiding ingevoerd.

Naast de invoer van rangen en standen die konden worden aangetoond in onder andere strepen, stippen en sterren, werden ook tekens ingevoerd als beloning en erkenning voor een individuele daad of enkele daden die van veel nut waren voor het verloop van een strijd.

Deze onderscheidingstekens werden al in de middeleeuwen aan strijders toegekend. Tijdens de Napoleontische oorlogen vanaf 1804 tot 1815 werden er door vele landen verschillende onderscheidingen ontwikkeld waarvan een deel ook tegenwoordig nog wordt uitgereikt, zij het misschien in een andere vorm.

Één van de bekendste onderscheidingen die tijdens deze oorlogen werd ingevoerd was het Duitse IJzeren Kruis, dat op 10 maart 1813 door Friedrich Wilhelm III werd ingesteld.

Wat wordt in de categorie onderscheidingen behandeld

In deze categorie worden alle militaire onderscheidingen behandeld die tijdens oorlogen en tijdens vredesperiodes werden en worden gehanteerd om de verdienste van een militair tot uitdrukking te brengen.

Er wordt zoveel mogelijk informatie verstrekt die over een bepaalde medaille bekend is. Enkele medailles zullen kort worden besproken weer andere worden uitvoerig behandeld. Naast koninklijke onderscheidingen en hoge militaire ridderorden worden ook militaire jubileummedailles behandeld en oorlogsherinnering-onderscheidingen.