Tanks

In 1916, tijdens de eerste wereldoorlog, verschenen de eerste tanks op het strijdtoneel. Deze tanks waren door de Britten ingevoerd en dienden als rijdende artillerie. Tanks waren in die tijd erg traag en vormden daardoor een makkelijk doelwit voor de vijandelijke artillerie. Toch hadden de eerste tanks ook voordelen.

Zo waren ze zeer handig bij het verdelgen van prikkeldraadversperringen en andere obstakels die de vijand voor de infanterie had aangelegd. Ook de omvang van de tank en de dreiging die het voertuig uitstraalde als het zich voortbewoog, diende als voordeel. Vijandelijke soldaten die bang waren aangelegd namen niet zelden de benen bij het zien van zo’n groot metalen monster.

De tankbemanning had het in de eerste tanks erg zwaar. De tanks waren donker en de motor maakte een oorverdovend lawaai. Ook het zich was door de kijkgaten erg beperkt. De bestuurder, de machinist en schutters moesten staan en wanneer ze vielen konden ze zich aan allerlei scherpe metalen machineonderdelen stoten.

Hoe schril stak deze vertoning af bij de pantsertroepen van de tweede wereldoorlog. De tank die in de eerste wereldoorlog was ontwikkeld door de Britten zorgde voor een ommekeer in de slagorde en het strijdtoneel.

Na de eerste wereldoorlog verschenen er steeds meer tanks op het strijdtoneel. In de tweede wereldoorlog vormden de tanks samen met de gevechtsvliegtuigen de belangrijkste aanvalsspits in de Blitzkrieg.

Wat wordt in de categorie tanks behandeld

In de categorie tanks worden militaire rupsvoertuigen behandeld die voorzien zijn van een beweegbare geschutskoepel. Deze geschutskoepel van een tank kan verschillende vormen hebben.

Er zijn koepels die van de zijkant op een hoefijzer lijken en koepels die lijken op een kop van een hamer. Ook helmvormige en kogelvormige koepels komen voor. Deze verschillende koepelvormen zijn een belangrijk herkenningspunt en worden per tank beschreven. In de tankcategorie worden geen vuurmonden op motoraffuit behandeld.

Deze voertuigen lijken weliswaar op tanks maar verschillen toch van tanks in de wijze waarop ze in het slagveld opereren. Vuurmonden op motoraffuit zijn gepantserde militaire rupsvoertuigen die voorzien zijn van een groot kanon op een onbeweegbare koepel. Deze voertuigen doen vaak dienst als mobiele artillerie en daarom zijn ze op militair.net onder het menu artillerie geplaatst dat te vinden is onder de menufunctie wapens.