Noord en Zuid Vietnam

Vietnam verdeeld in noord en zuid Vietnam

De Franse en de communistische leiding besloten na de slag bij Dien Bien Phu om over te gaan op een soort compromis. Vietnam werd opgedeeld in twee delen, in noord en zuid. Noord-Vietnam, zou worden geleid door de communisten en in Zuid- Vietnam zou geleid worden door een democratisch bewind dat gesteund zou worden door het westen.

Het westen wilde graag een democratisch bestuur in Zuid-Vietnam en besloot om daar verkiezingen te laten houden. Amerika wilde er echter wel voor zorgen dat de nieuwe regering van Zuid-Vietnam geen bedreiging kon worden voor het westen. Daarom moest in Zuid- Vietnam een kandidaat beschikbaar worden gesteld die op de hand van het westen was.

De Amerikanen besloten Ngo Dinh Diem beschikbaar te stellen voor de verkiezingen in Zuid-Vietnam. Amerika hoopte dat de Zuid-Vietnamezen massaal op deze democratische en westers- georiënteerde kandidaat zouden kiezen.

De praktijk pakte echter anders uit. De mensen in Zuid-Vietnam wilden een andere kandidaat en dat beviel de regering van Amerika niet. Amerika wilde koste wat het kost er voor zorgen dat hun kandidaat werd aangesteld. Door deze druk was er nauwelijks nog sprake van een democratisch beleid. Toen de Zuid-Vietnamezen deze druk naast zich leer legden besloot Amerika de verkiezingen van 1956 tegen te houden. Dit zette kwaad bloed bij de mensen in Zuid-Vietnam.

Zuid-Vietnam is tegenwoordig een sterk verdeeld land en dat was het in die tijd nog veel meer. Binnen Zuid-Vietnam waren er opstandelingen die graag een communistisch staat wilden in heel Vietnam.

Deze communisten werden de Vietcong genoemd en zij behoorden tot dezelfde beweging als de Vietminh. Door het anti-democratische beleid van Amerika kregen zij steeds meer aanhangers en probeerden ze de regering van Zuid-Vietnam te ondermijnen.