Koude oorlog

Wat er vooraf speelde

Deze oorlog kan men zien als een oorlog tussen de Westerse democratische landen en de Communistische oosterse landen. Het communisme, dat ontstond na de eerste wereldoorlog, werd door de meeste westerse landen met argwaan bekeken. Dit heeft vooral te maken gehad met het feit dat het communistische denken niet aan nationale grenzen is gebonden maar internationaal van aard is.

Veel landen waren, vaak ook terecht, bang dat het communisme voor onrust zou zorgen in de bevolking en politiek. Communisten in andere landen stonden in nauwe verbinding met de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie wilde er voor zorgen dat de arbeiders van alle landen zich zouden verenigen tegen de kapitalisten.

Op deze manier zou er een klassenstrijd ontstaan en zou de maatschappij een andere koers kunnen gaan varen waarbij iedereen gelijk zou zijn aan een arbeider. Veel westerse landen hadden hier geen behoefte aan. Zij zagen een gevaar in deze geforceerde vrijheid en gelijkheid en konden zich de moordpartijen door de communisten maar al te goed herinneren. Deze angst was er bij veel Europeanen goed ingebakken.

De angst was zo sterk dat veel burgers bereid waren om de partij, die het hardste tegen deze communistische expansiedrift optrad, te steunen. Deze steun die voortkwam uit angst zorgde er onder andere voor dan de Duitse NSDAP aan de macht kon komen. Ook deze partij was in principe een arbeiderspartij.

De NSDAP had Adolf Hitler als leider en voer een duidelijke nationaal-socialistische koers. Deze nazi’s hadden een expansiedrift die nog veel groter was dan die van de communisten. In 1939 kwam deze expansiedrift tot uiting en ontstond er in Europa een steeds grotere oorlog. Tot men op een gegeven moment van een tweede wereldoorlog kon spreken. De Sovjet-Unie was in het begin van deze oorlog te bondgenoot van nazi-Duitsland.

Samen hadden ze Polen aangevallen en na de overwinning verdeeld. Toen Duitsland echter de Sovjet-Unie aan begon te vallen was dit bondgenootschap voorbij. Duitsland toonde zich hoe langer hoe meer anti Sovjet-Unie en de Sovjet-Unie besloot zich aan te sluiten bij de geallieerden.