De Israëlieten vallen Egypte aan

De Israëlieten voerden het plan uit dat door de Britten en Fransen was bedacht. Ze vielen de Egyptenaren aan en drongen hun leger steeds verder terug. Als vrij snel was het Egyptische leger tot het Suezkanaal teruggedrongen. Het plan leek te slagen en de victorie voor Israël en zijn bondgenoten was dichtbij.

De parachutisten van Frankrijk en Engeland waren geland bij het Suezkanaal en daarmee mengden de bondgenoten zich ook actief in de strijd. Er mengden zich echter ook andere landen of beter gezegd grootmachten in de strijd. Deze grootmachten waren de Sovjet-Unie en Amerika.

De invloed van deze landen was doorslaggevend en bepaalde de koers van de oorlog vrijwel volledig.