Francisco de Melo

Francisco de Melo wordt landvoogd

Francisco de Melo werd aangesteld als de nieuwe landvoogd van de Zuidelijke Nederlanden aangesteld in 1641. In datzelfde jaar namen de troepen van de Nederlandse bevelhebber Frederik Hendrik de stad Gennep in. Francisco de Melo moest net zoals zijn voorganger zowel vechten tegen de Franse als Nederlandse troepen. Hij zette zijn potentieel in eerste instantie in tegen de Franse troepen.

In 1642 heroverde Francisco de Melo grote delen van de Fransen regelmatig was er sprake van grote overwinningen. De Nederlandse Republiek vocht in 1642 niet vaak en stelde zich voornamelijk defensief op. Vertegenwoordigers van de Spanjaarden deden enkele pogingen om met de Nederlanders tot vredesonderhandelingen te komen, deze onderhandelingen werden echter door de Nederlandse bevelhebber Frederik Hendrik afgewezen.

Na de grote successen tegen de Fransen kwam ook voor Francisco de Melo een einde aan zijn victorieuze militaire overwinningen. Op 16 mei 1643 werd hij vernietigend verslagen bij Rocroi. Sinds deze zware klap ging het niet meer zo voor de wind met de Spaanse troepen.

Francisco de Melo verloor regelmatig veldslagen tegen de Fransen en werd op 20 september 1644 opgevolgd door Manuel de Castel Rodrigo. De Fransen hadden de plaats Grevelingen in bezit weten te krijgen doormiddel van een veldslag tegen de Spanjaarden. De Nederlandse troepen hadden onder leiding van Frederik Hendrik de Sas van Gent veroverd.