Tapijt over de veldslag bij Hastings

Het totale bestaande tapijt is ongeveer 73 meter lang en 50 cm hoog. Officieel horen er nog enkele meters achteraan, echter is het linnen doek ooit beschadigt en het afgescheurde deel verloren gegaan,

Nu volgt hier het verhaal/ vertaling/ interpretatie van het 2e deel van het Tapijt. Het verhaal gaat over de militaire invasie van 1066 die door Willem de veroveraar op Engeland werd uitgevoerd om Harald af te zetten en zelf de troon te bestijgen. Let op: niet het hele tapijt is hier te zien, slechts een meerderheid van afbeeldingen komend uit het 2e deel. Het verhaal van het 2e deel van het Tapijt is hier globaal verteld, enkele afbeeldingen zijn ter ondersteuning toegevoegd. De symboliek wordt ook voor een deel nader besproken.

Engels schip komt in het land van Willem
Een Engels schip komt in het land van Willem, Odo wijst op het tapijt aan dat Harald de troon heeft bestegen. Daarna geeft Willem de opdracht aan Odo om schepen te laten bouwen. Na de bouw worden de schepen beladen met wapens, wijn paarden en andere voorraden worden ook ingeslagen. Willem en zijn gezelschap gaan aan boord en varen uit richting Engeland met een leger van circa 7000 man.

Hastings Tapijt deel 1
Hastings Tapijt 1
Hastings Tapijt deel 2
Hastings Tapijt 2
Hastings Tapijt deel 3
Hastings Tapijt 3
Hastings Tapijt deel 4
Hastings Tapijt 4

De boottocht van Willem en zijn soldaten naar Engeland
Achter op het vlaggenschip van Willem is een boegbeeld te zien van een kind dat een trompet bespeeld, dit heet het gouden kind en Willem heeft het laten maken na het overlijden van zijn kind, men vaart verder onder Pauselijke vlag richting Engeland.

Hastings Tapijt deel 5
Hastings Tapijt 5

Willem en zijn soldaten komen in Engeland
In Engeland aangekomen (aan de kust bij Pevensey), laden ze de paarden en zelfs een last pony uit en plunderen de Normandiers de steden en dorpen van de Engelse bevolking.

Van de Buit wordt een groot feestmaal gegeven. Op het tapijt zijn de hoofdrolspelers van de tocht te zien wanneer zij samen zitten bij het feestmaal: Odo, Willem en Rotbert (de halfbroer van Willem). Na het Feestmaal oefent men met houten wapens en bouwt men een burcht. Deze burcht zou later het kasteel van Hastings worden

Hastings Tapijt deel 6
Hastings Tapijt 6
Hastings Tapijt deel 7
Hastings Tapijt 7
Hastings Tapijt deel 8
Hastings Tapijt 8

Harald ontvang bericht van Willems aanval
Harald ontvangt bericht van Willems aankomst en de opmars van zijn soldaten. Willem krijgt bericht dat Harald (die in het noorden de vikingen opwacht en bevecht) richting het Zuiden trekt.

Hastings Tapijt deel 9
Hastings Tapijt 9

Uiteindelijk trekt Willem te strijde en treft Harald. Willem draagt een Knots (die normaal alleen door geestelijken wordt gedragen omdat zij geen bloed mogen doen vloeien met een zwaard) als Maarschalkstaf.

Hastings Tapijt deel 10
Hastings Tapijt 10

De legers van Willem de veroveraar en de legers van Harald
Hieronder worden in het kort de omvang de kwalificaties van de legers beschreven.

Het leger van Willem de veroveraar

  • 7000 man.
  • Grotendeels zwaarbewapende ruiters met maliënkolders.
  • Boogschutters.
  • Kleine groep infanterie.

Het leger van Haralds

  • Geen duidelijk getal van aantal, maar wel redelijk groot.
  • Infanterie: lansiers en bijlmannen.
    De infanterie groep vormden de “shield wall”, de infanterie beschikte namelijk over vliegvormige schilden die een muur van schilden konden vormen. Deze “shield wall” werd ingezet.
  • De volksmilitie werd ook ingezet. Deze bestond uit boeren die moesten vechten met stokken, stenen, soms hun riek of zeis. De volksmilitie had geen militaire training gehad en bezat geen schilden etc.
Hastings Tapijt deel 11
Hastings Tapijt 11
Hastings Tapijt deel 12
Hastings Tapijt 12

De veldslag bij Hastings
De legers treffen elkaar in de strijd, Willems paarden rukken op met speren en de Engelse Lansiers worden genadeloos afgeslacht. De Engelse Bijlmannen vechten echter genadeloos tegen de Normandische cavalerie en leveren een hevige strijd. De twee broers van Harald sterven.

Hastings Tapijt deel 13
Hastings Tapijt 13
Hastings Tapijt deel 14
Hastings Tapijt 14

Ondertussen ontstaat het mallen vossen incident, ook wel bekend als het slechte greppel incident. De cavalerie zakt weg in de modder en verliest de moed wanneer het gerucht gaat dat Willem gevallen is. Odo probeert ze nog aan te moedigen. Toen lichte Willem de veroveraar zijn helm op en wees graaf Eustatius van Bourgondie hem aan, en riep dat hij nog leefde.

Hastings Tapijt deel 15
Hastings Tapijt 15
Hastings Tapijt deel 16
Hastings Tapijt 16

De graaf Eustatius van Bourgondie was overigens één van de belangrijkste bevelhebbers van Willems leger, Bourgondie was namelijk het departement naast Normandie. Tevens is de graaf de vader van de hoofdrolspelers in het boek: de da Vinci code, namelijk van Godfried van Bouillon en zijn broer). De naam van de graaf is overigens half weggekrast op het tapijt, men weet hier niet de rede van, maar weet wel vrijwel zeker dat het om deze persoon (Eustatius van Bourgondie) gaat.

Na een gevecht met de house lads (de elite troepen van Harald, de bijlmannen) stuitte de troepen van Willem op de volksmilitie, die ook viel.

Op het tapijt zijn ook nog enkele merkwaardige “ooggetuigen” verslagen te zien, namelijk een Normandische cavalerie man schoof van zijn zadel en heeft het hele gevecht op de hals van zijn paard gereden, ook executeerde de Normandische infanterie Engelse soldaten.

Harald Godwinson valt in de veldslag
Harald wordt geraakt door een pijl in zijn oog en probeert deze tevergeefs eruit te trekken. Men ziet dit als de ultieme straf die men kan krijgen voor het plegen van mijneed onder het oog van god, vandaar de pijl in het oog.

Het Normandische doodseskader (4 Ruiters) geven Harald de genadeklap en ontmannen hem daarna (geslachtsorganen worden afgehakt). In die tijd waren er doodseskaders die dus specifiek jacht maakte op de leiders, indien deze namelijk vielen was de slag zo goed als voorbij.

Hastings Tapijt deel 17
Hastings Tapijt 17

Het einde van de veldslag bij Hastings
De Engelse Bijlmannen vechten echter nog hevig door maar geven uiteindelijk op en slaan op de vlucht. De veldslag van Hastings was voorbij. Harald Godwinson stierf dus in 1066 op het slagveld. De buit voor Willem de veroveraar na de slag bij Hastings was behalve de overwinning een groot aantal maliënkolders dat verovert van de verslagen vijand. Willem ontslaat Stigand echter niet meteen na de veldslag. In 1070 wordt Stigand alsnog afgezet en wordt Lanfranc van Bec de nieuwe aartsbisschop van Canterbury.

Hastings Tapijt deel 18
Hastings Tapijt 18

Symbolen op het Tapijt
Overigens is een veel voorkomend symbool en vlag terug te zien in het tapijt, The dragon of Wessex, de vlag waaronder Willem streed, samen met de Pauselijke banier. De rode draak is ook vaak terug te zien in de kop en voet tekeningen van het tapijt.

Hastings Dragon
Hastings Dragon

Slotwoord over het Tapijt en zijn geschiedenis
Na deze gebeurtenis is het Tapijt afgescheurd, het is ooit per ongeluk beschadigt. Origineel zou het tapijt nog enkele meters langer zijn. Later heeft men het verhaal zelf geprobeerd zo goed mogelijk te vertolken in een opnieuw gemaakt deel over de troonsbestijging etc.

Het mooie aan geschiedenis is, dat er uit deze periode behalve het Tapijt van Bayeux bijna geen originele officiële documenten bewaard zijn gebleven. De geschiedkundigen hebben het verhaal zo goed mogelijk geprobeerd uit te zoeken, echter blijven er discussie punten zoals de reis van Harald, die iedereen zelf kan beoordelen omdat er meerdere mogelijkheden zijn en het laten gaan van Harald.

Het tapijt was tevens een puur propaganda materiaal van de Normandiers, het verhaal kan dus ook op sommige punten gekleurd zijn(met name over de rol van Odo, die tenslotte opdrachtgever is en vaak terugkomt op het tapijt), ook het pleidooi van Lanfranc van Bec is niet bewaard, wat er precies gezegd is is niet zeker, maar men weet dat het ongeveer zoals hierboven beschreven is moet zijn geweest.