Het ontstaan van de koude oorlog

Het ontstaan van het conflict tussen het westen en het oosten

De westerse landen waren democratieën en de Sovjet-Unie was een collectieve dictatuur. Deze combinatie zou bijna wel voor problemen moeten zorgen en langzamerhand begonnen die problemen ook te komen. Het westen wantrouwde de Sovjet-Unie en dat wantrouwen was wederzijds.

Amerika en andere westerse landen waren bang dat de oude expansiedrift van de Sovjet-Unie weer naar boven zou komen. De Sovjet-Unie had tijdens de tweede wereldoorlog een groot deel van oost Europa ‘bevrijd’. Na de tweede wereldoorlog stonden deze landen nog steeds onder invloed van de Sovjet-Unie. Estland, Letland en Litouwen waren al door de Sovjet-Unie geannexeerd. Polen, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Roemenië en Bulgarije stonden nog steeds onder grote invloed van de Sovjet-Unie.

Het westen vroeg zich af of deze Sovjet invloed door de Oost-Europese landen wel zo op prijs werd gesteld. Was er wel sprake van een vrijwillige aansluiting bij de Sovjet-Unie of werd deze aansluiting opgedrongen? Het westen vond het wel zo democratisch om de landen die onder invloed stonden van de Sovjet-Unie zelf de vrije keus te geven om democratisch te worden of om zich aan te sluiten bij de Sovjet-Unie.

Dit verlangen werd echter niet ingewilligd door de Sovjet-Unie. De Sovjet-Unie weigerde Polen een democratisch bestuur te geven en behield het land onder haar invloed. Het westen oefende steeds meer druk uit op Stalin maar dit mocht niet baten. Zelfs het dreigen met financiële sancties, zoals het opheffen van de financiële steun voor de wederopbouw van de Sovjet-Unie, mocht als pressiemiddel niet baten.

Amerika wantrouwde de communisten nu meer dan ooit tevoren en de Amerikanen zagen het communistische systeem als bedreiging voor de democratie en een gevaar voor de wereldbevolking. De Amerikaanse regering besloot in 1947 dat het communisme zich niet verder mocht verspreiden en beperkt moest worden tot het grondgebied van de Sovjet-Unie. Deze duidelijk anticommunistische houding zou natuurlijk tot meer conflicten kunnen leiden.