Diversiteitenbeleid defensie

Tegenwoordig behoren vrouwen even goed als mannen tot het defensiepersoneel van het Nederlandse leger. In wervingscampagnes worden ook vrouwen aangesproken. Hiermee wil de defensie het door de overheid verplicht gestelde diversiteitenbeleid invoeren.

Zo wordt de defensie een goede afspiegeling van de maatschappij. Ook mensen met een etnische achtergrond worden aangetrokken om een functie te vervullen in het Nederlandse leger.

Op dit moment vindt je in het Nederlandse leger mensen die allemaal een verschillende achtergrond hebben en verschillende geloven aanhangen.