Oorlogen

In deze rubriek kunt u verschillende documenten vinden waarin oorlogen en zaken die daarmee in verbinding staan, worden beschreven. Niet alleen oorlogen maar ook ontwikkelingen en veranderingen die tijdens bepaalde oorlogen hebben plaats gevonden komen aan bod.

Oorlogen vormen een erg belangrijk onderdeel van de militaire cultuur en omgeving. Militairen zijn namelijk de personeelsbron die de bevelen en de wapenen moeten hanteren om oorlogen te voorkomen en indien nodig uit te vechten. Daarom is het van belang om dit onderdeel op een militaire website te behandelen.

In de rechter kolom van de website vindt u een overzicht van de beschikbare subcategorieën waarin de rubriek oorlog is opgedeeld. Wanneer u op een subcategorie klikt kunt u zien welke documenten aanwezig zijn. Het aantal documenten in deze rubriek zal regelmatig worden aangevuld.