Militaire successen

Militaire successen voor de Nederlandse Republiek

Nadat de hertog van Parma was vertrokken naar Frankrijk om daar het Spaanse gezag te herstellen wisten de Nederlandse stadhouders Prins Maurits en zijn neef Willem Lodewijk men hun legers steeds meer militaire successen te boeken. Op 1591 werd Breda heroverd door een list.

De Nederlandse troepen wisten doormiddel van een turfschip de stad binnen te komen en konden deze zo van binnen uit bevrijden van de Spanjaarden. Een jaar later, in 1592 werden de steden Coevorden en Steenwijk door de Nederlandse troepen herovert.

Op 6 december van datzelfde jaar (1592) overleed de hertog van Parma. In het katholieke Zuiden van Nederland kwamen meer dan 40 muiterijen voor onder de Spanjaarden. Het jaar daarop, in 1594 viel Groningen in handen van de Nederlandse verzetstroepen.

Langzamerhand werden de Spanjaarden steeds verder verdreven. In 1597 kwamen de steden Oldenzaal en Bredevoort na gevechten in Nederlandse handen terecht. Filips II wilde Nederland echter niet opgeven en besloot zijn dochter Isabella te laten trouwen met haar neef Albertus van Oostenrijk. Deze twee zouden na het huwelijk in Nederland aangesteld worden als vorst en vorstin.

Dit koningshuis zou natuurlijk wel onder de Spaanse bezetting vallen en daar wilden veel Nederlanders nu juist vanaf. In 1598 werd door de Spanjaarden geprobeerd om alle Nederlandse provinciën samen te voegen en weer onder het Spaanse gezag te plaatsen.

Hiervoor werd een statenvergadering in Brussel gehouden. De noordelijke provinciën van Nederland kwamen niet opdagen omdat ze van te voren al geen heil in dit plan zagen.