Onderhandelingen tussen de Spanjaarden en de protestanten

De Spanjaarden hadden in de gaten gekregen dat het breken van het protestantse verzet geen eenvoudig karwei was, daarom besloten ze een andere methode toe te passen namelijk de onderhandelingsmethode.

Don Luis de Requesens, de door Spanje aangestelde landvoogd van Nederland, besloot vredesonderhandelingen aan te gaan met de protestanten.

Om deze gunstig te stemmen schafte hij de tiende belasting af die door de hertog van Alva was ingevoerd. Daarnaast maakte hij een einde aan de beruchte raad van beroerte die eveneens door de hertog van Alva was ingevoerd.

De vredesonderhandelingen tussen de Spanjaarden en de protestanten vonden plaats op 3 mei 1575 in Breda. Beide partijen konden echter niet met elkaar een overeenstemming vinden. Met name de godsdienstverschillen zorgden voor veel frictie.

De onderhandelingen werden beëindigd en de strijd tussen beide partijen ging weer gewoon verder. In het midden- westen van Nederland werden door de Spanjaarden enkele steden heroverd. De protestantse opstandelingen kwamen steeds meer in het nauw maar verdedigden zich met man en macht.