Uniformen

Militairen worden ook wel ingedeeld bij uniform-beroepen. Uniformen zijn dan ook een belangrijk onderdeel van de militaire uitrusting. Uniformen zijn door de tijd heen sterk veranderd. In de Germaanse tijd kon men nauwelijks van uniformen of legerkleding spreken.

De Romeinen voerden echter veel standaarduitrusting in. Niet alleen schilden, zwaarden en speren werd door hen gestandaardiseerd ook de militaire kleding werd standaard. Hierdoor kon deze kleding sneller worden geproduceerd en konden soldaten tijdens de uiterst chaotische veldslagen beter worden herkend.

De militaire kledij was in die tijd vaak felgekleurd. Ook de ridders in de middeleeuwen waren vaak voorzien van zeer felle kleuren. Het dragen van uniformen in felle kleuren ging door tot het einde van de 19de eeuw.

Vanaf die tijd stonden legers niet meer statisch tegenover elkaar maar vonden steeds meer bewegelijke gevechten plaats. Zolang mogelijk verborgen blijven werd een groot voordeel in de strijd na 1900. Daarom werden camouflage kleuren ingevoerd.

Ieder land bleef echter zijn eigen kleur groen of bruin ontwikkelen en ook de “bloemetjespakken” werd voorzien van een camouflagepatroon dat kenmerkend was voor een bepaald land.

Tegenwoordig worden er nog steeds verschillende uniformen ontwikkeld. Er zijn nog volop uniform-onderdelen die efficiënter kunnen en kunnen worden versterkt. Met name de stof is interessant om te verbeteren zodat de soldaat beter tegen de weersomstandigheden wordt beschermd en de stof minder snel vergaat.

Wat wordt in de categorie uniformen behandeld

In deze categorie komen verschillende uniformen aan bod. Zowel historische als moderne uniformen uit verschillende landen zullen worden behandeld.

Per uniform wordt indien mogelijk informatie verschaft over de periode waarin het uniform werd gedragen en het land of de landen waarvoor het gedragen werd. Naast gevechtskleding zullen ook militaire ceremoniële tenues worden behandeld.