Mijnen: Landmijn en Zeemijn

Mijnen zijn explosieve wapens die een mechanisme hebben dat doormiddel van aanraking tot ontsteking komt. De meeste mijnen hebben een drukknop-sensor die wanneer deze wordt aangeraakt direct de mijn laat exploderen.

De explosie wordt groter naarmate er meer explosief materiaal in de mijn is geplaatst. De meeste mijnen zijn geladen met een chemische, conventionele, explosieve lading. Er zijn verschillende mijnen die op verschillende gebieden worden gehanteerd.

Mijnen worden grofweg in twee groepen verdeeld, in landmijnen en zeemijnen. Hieronder worden deze twee soorten mijnen behandeld. Anti-voertuigenmijnen, die onder landmijnen vallen, hebben wij ook onder een apart kopje geplaatst.

Landmijnen

Landmijnen worden zowel tegen personeel als tegen voertuigen gebruikt. Landmijnen die tegen legerpersoneel worden gebruikt worden ook wel anti-personeelsmijnen genoemd. Anti-personeelsmijnen worden vaak op plaatsen neergelegd waar verwacht wordt dat er regelmatig vijandelijke soldaten overheen trekken.

Ook worden anti-personeelsmijnen neergelegd als bewakingsgordel om militaire of andere belangrijke objecten. De mijnen worden vaak voorzien van camouflage zodat de vijand niet precies kan zien waar de mijnen liggen. Anti-personeelsmijnen hoeven niet beslist personeel te doden.

Vaak verminken deze mijnen militair personeel bijvoorbeeld door het wegblazen van benen. Soldaten zijn dan buiten gevecht gesteld en de mijn heeft zijn plicht gedaan. Sommige militaire leiders noemen de anti-personeelsmijn wel de perfecte soldaat. Zodra hij in actie komt is de mijn namelijk vrijwel altijd effectief.

Anti-Voertuigenmijnen

Mijnen worden niet alleen tegen personeel gebruikt maar ook tegen voertuigen. Deze mijnen bevatten een zwaardere explosieve lading dan anti-personeelsmijnen. Ook het ontstekingsmechanisme wordt pas in werking gezet wanneer zwaardere objecten er druk op uitoefenen.

Voertuigen die boven de honderd kilo komen kunnen een mijn vaak al tot ontploffing brengen. Ook kunnen deze mijnen soms afgaan wanneer metaal in de buurt komt.

Zeemijnen

Het plaatsen van een Zeemijn aan een ketting met ballast
Het plaatsen van een Zeemijn aan een ketting met ballast

Zeemijnen worden, zoals de naam al doet vermoeden, in de zee gebruikt. Deze mijnen zijn veel groter dan landmijnen en zijn vaak geheel rond van vorm in tegenstelling tot de landmijnen die vaak platte ronde cirkels zijn.

Zeemijnen worden meestal net onder het wateroppervlak aangebracht en worden doormiddel van kettingen op hun plaats gehouden. Zeemijnen komen tot ontsteking wanneer er een schip tegenaan vaart. Deze mijnen kunnen een magnetisch ontstekingsmechanisme hebben dat bij aanraking met metaal tot ontploffing komt.

Landmijnen voor personeel worden afgeschaft

Landmijnen tegen personeel of anti-personeelsmijnen hebben vaak gruwelijke uitwerkingen. Deze uitwerking is niet alleen gericht op militairen maar ook burgers kunnen door de uitwerking van anti-personeelsmijnen gewond raken.

Burgerslachtoffers moeten zoveel mogelijk voorkomen worden in militaire conflicten en daarom tekenden in 1997 in totaal 127 landen het verdrag van Ottawa waarin het gebruik, de overdracht en de verkoop van anti-personeelsmijnen aan banden werd gelegd.

Nederland en België hebben dit verdrag ook ondertekend. Er zijn nog vele landen die dit niet hebben gedaan. Landen zoals Rusland, China, Iran, Cuba en Israël maken nog steeds gebruik van landmijnen.

Ook Amerika heeft het verdrag niet ondertekend en geeft daarmee aan dat ook het Amerikaanse leger de anti-personeelsmijn in de toekomst als wapensysteem zal blijven gebruiken.