No 2 Dutch Troop

Deze Nederlandse militaire commando-eenheid werd in de tweede wereldoorlog gevormd uit soldaten van de Koninklijke Prinses Irene Brigade. Een deel van deze brigade was aan het einde van de 5 dagen durende oorlog in Nederland verplaatst naar Schotland om zich van daaruit voor te bereiden op de bevrijding van Europa.

De No. 2 Dutch Troop wordt gezien als de eerste commando-eenheid van Nederland. In deze tekst kunt u lezen hoe deze eenheid was ontstaan en op welke wijze ze had bijgedragen aan de geallieerde acties tijdens de tweede wereldoorlog.

No. 2 Dutch Troop
No. 2 Dutch Troop

De No. 2 Dutch Troop ontstaat

Een aantal leden van de Prinses Irene Brigade werd op 22 maart 1942 geplaatst bij een commando-trainingsgebied in Achnacarry dat in het noorden van Schotland ligt. In dit gebied werden commando’s opgeleid om geheime operaties uit te voeren achter de vijandelijke linies.

In totaal waren er 48 Nederlandse militairen die aan deze commando-training deelnamen. Van hen waren er slechts 25 die de training succesvol afronden. Dit was niet verwonderlijk want de trainingen voor deze commando-eenheid waren bijzonder zwaar.

De 25 militairen die de opleiding hadden gehaald kregen een groene baret als erkenning voor hun prestatie. De 25 man werden de No. 2 Dutch Troop genoemd want deze eenheid bestond alleen uit Nederlandse soldaten.De No. 2 Dutch Troop werd ingedeeld bij de No. 10 Interallied Commando waarin meerdere commando-eenheden van andere landen waren geplaatst.

Het doel van de No. 2 Dutch Troop

De No. 2 Dutch Troop was een commando eenheid. Commando-eenheden zijn getraind voor speciale opdrachten. Vaak moeten deze eenheden in het geheim achter de vijandelijk linies opereren om zodoende inlichtingen te verzamelen en sabotagedaden te verrichten.

Commando-eenheden worden vaak in kleine groepen van specialisten gedropt en bezitten vaak zeer specialistische wapens. Deze wapens moeten vaak wel “geruisloos” zijn want commando-eenheden moeten niet worden ontdekt.

Als dit gebeurd is de missie vaak mislukt. Het werk van commando-eenheden kan erg beslissend zijn voor de uitkomst van de strijd. De Nederlandse commando’s werden in verschillende gebieden geplaatst en hebben tijdens de tweede wereldoorlog heel wat van de wereld gezien.

Acties van de No. 2 Dutch Troop in het Oosten

In eerste instantie werden de militairen van de No. 2 Dutch Troop ingezet in het Oosten waar de oorlog tegen Japan werd gevoerd. In 1943 werden 5 Nederlandse commando’s vanuit India achter de vijandelijke linies in Arakan (Birma) gedropt.

Ze opereerden daar samen met de No. 44 Royal Marine Commando Brigade en de No. 5 Commando Brigade van de Britten. Halverwege het jaar 1944 werden de leden van de No. Dutch Troop weer bij elkaar gevoegd. De Nederlandse commando’s wilden een rol vervullen in de bevrijding van Europa en het Britse bevel stemde daar mee in.

Operatie Market Garden

Vijf Nederlandse commando’s werden aangesteld bij de Staf van Prins Bernhard en vervulden daar een functie als persoonlijke lijfwacht. De andere Nederlandse commando’s van de No. 2 Dutch Troop moesten zich gereed houden voor een dropping in Nederland.

Op zondag 17 september 1944 was het zover. De No. 2 Dutch Troop werd ingezet in de Britse operatie Market Garden die geleid werd door de Britse bevelhebber Montgomery. De commando’s werden als speciale eenheid ingezet en maakten deel uit van een grotere Britse legermacht.

In totaal waren 12 leden van de No. 2 Dutch Troop ingedeeld bij de Britse 1st Airborne Division. Deze opereerden als parachutisten en als bemanning van gliders. Deze gliders waren zweefvliegtuigen die getrokken werden door motorvliegtuigen.

In gliders werden vaak troepen vervoerd. Het laatste gedeelte van de vlucht moest de glider-piloot zelf het zweefvliegtuig naar een geschikte landingsplaats begeleiden. 2 Nederlanders die in zo’n glider zaten moesten een noodlanding maken in Noord-Brabant en Schouwen-Duiveland.

Er werden 4 Nederlandse commando’s gevangen genomen door de Duitsers. De commando August Bakhuis Roozeboom stierf bij een moedige actie om met een jeep de Rijnbrug te bereiken.

No. 2 Dutch Troop en de geallieerde aanval op Nijmegen

Naast de operatie Market Garden werden verschillende andere operaties door de geallieerden uitgevoerd om Nederland te bevrijden. Verscheidene aanvallen werden gedaan door parachutisten. Zowel de Amerikaanse 82nd Airborne Division als de 1st British Airborne Corps maakten deel uit van de operatie tegen de Duitse bezettingsmacht van Nijmegen.

Enkele Nederlandse commando’s werden ook ingedeeld bij deze geallieerde eenheden. In totaal werden 11 Nederlandse commando’s geplaatst bij de Amerikaanse 82nd Airborne Division en drie bij de staf van de 1st British Airborne Corps.

No. 2 Dutch Troop en de geallieerde aanval op Eindhoven

Naast Nijmegen werd ook Eindhoven door de geallieerden aangevallen om daar de Duitse bezettingsmacht te verdrijven. Voor deze aanval werden 5 commando’s van de No. 2 Dutch Troop ingedeeld bij de Amerikaanse 101 st Airborne Division.

Vijf andere commando’s kwamen bij de staf van het 1st British Airborne Corps nadat ze eerst waren ingedeeld bij de 52nd (Lowland) Division. Op 11 oktober 1944 kwamen de leden van de No. 2 Dutch Troop in Eindhoven bijeen. Na de gevechten die ze hadden geleverd hadden ze de mogelijkheid om met verlof te gaan. Ze mochten echter ook deelnemen aan de volgende geallieerde actie en daar kozen ze ook voor.

Bureau Bijzondere Opdrachten

Terwijl de meeste andere commando’s nog aan gevechten deelnamen waren 4 commando’s op een andere plaats in Nederland bezig met het ondermijnen van de Duitse bezetting. Deze 4 commando’s maakten samen met nog 4 andere commando’s, die van niet Nederlandse afkomst waren, deel uit van het Bureau Bijzondere Opdrachten.

Dit bureau probeerde het verzet in Nederland op te leiden en te ondersteunen bij haar acties. Hiervoor werden in het geheim lessen en trainingen gehouden op het gebied van wapenonderricht en sabotagetechnieken. Zodoende werd het verzet in Nederland beter gecoördineerd en geïnstrueerd zodat zij hun geheime operaties beter zouden kunnen uitvoeren.

Er werden ook 3 commando’s ingezet als instructeur bij de Stoottroepen in het reeds bevrijde Zuid-Holland. Stoottroepen bestaan uit infanteristen en werden vaak ingezet in de aanvalsspits van het leger. De 3 instructeurs van de No. 2 Dutch troop ondersteunden de Stoottroepen en voorzagen deze van tactische en algemene militaire informatie zodat deze troepen beter konden opereren tijdens de volgende veldslagen.

No. 2 Dutch Troop tijdens de geallieerde aanval op Vlissingen

Vlissingen werd in de ochtend van 1 november 1944 door de geallieerden benaderd. De geallieerde legermacht bestond uit de No. 4 Commando Brigade en een France Troop. Naast deze twee eenheden maakten ook 11 Nederlandse commando’s deel uit van de bevrijdingsmacht. De Nederlandse commando’s opereerden in de voorste linies.

No. 2 Dutch Troop in Westkapelle

Op dezelfde dag dat de geallieerden op Vlissingen landen werd de aanval op Westkapelle ondernomen. Ook bij deze aanval werden Nederlandse commando’s van de No. 2 Dutch Troop ingezet. In totaal werden 14 Nederlandse commando’s ingedeeld bij de Britse No. 47 Royal Marine Brigade.

Negen van hen raakten gewond bij de zeer zware gevechten die rondom Westkapelle plaats vonden. Op 3 november 1944 werd door de geallieerden Walcheren bevrijd. Hierdoor kwam de Schelde volledig in de handen van de geallieerde troepen. Dit was een tactisch voordeel.

Nieuwe commando’s opgeleid en in gevecht gebracht
Tijdens de gevechten op het Europese vasteland werden extra Nederlanders aangetrokken om deel te nemen aan de commandotrainingen in Schotland. Deze Nederlanders werden onder andere aangetrokken uit het reeds bevrijde zuiden van Nederland.

Deze werving was behoorlijk geslaagd. Op 19 november 1944 vertrokken in totaal 107 Nederlanders naar de commando-training in het Schotse Achnacarry. Tijdens deze trainingen vielen slechts 37 rekruten af. In totaal kwamen er dus 70 nieuwe Nederlandse commando’s bij.

De nieuwe commando’s werden eind april 1945 nog ongeveer twee weken ingezet aan het front tussen Moerdijk en Geertruidenberg. Er werden twee Nederlandse commando’s ingezet als geheim agent in Nederland. Daarnaast werden twee Nederlandse commando’s gedropt boven de Veluwe en gebieden in Drente.

Tot Slot

Nadat de Duitse troepen waren verslagen werd de No. 2 Dutch Troop ingezet als bewaking van Duitse krijgsgevangenen. In oktober van 1945 werd No. 2 Dutch Troop opgeheven. Tegenwoordig heeft het Nederlandse leger een eigen commando-eenheid. Deze eenheid is het Korps Commando Troepen (KCT). Deze eenheid draagt nog altijd de groene baret in dezelfde groene kleur waarin de baret door hun voorgangers van de No. 2 Dutch Troop werd gedragen.