Huisorde Albrecht de Beer

Anhalt, de huisorde van Albrecht de Beer.
Anhalt,hausorden Albrecht des Bären.

Deze orde werd op 18 November 1836 ingesteld door de Hertog Hendrik van Anhalt-Köthen, Hertog Leopold IV Frederik van Anhalt-Dessau(op foto, draagt de ordeketen) en Hertog Alexander Karel van Anhalt-Bernburg.

Albrecht de Beer

De onderscheiding werd ingesteld als huisorde en voor de naamgeving ging men terug op Albrecht de Beer, de eerste burggraaf van Brandenburg in 1157-1170. Hij werd de beer genoemd naar de symboliek op zijn schild.

Hij is in de geschiedenis van groot belang geweest voor het uitbreiden van Duitse nederzettingen richting het oosten. Hij voer in zijn leven oorlog van Milaan tot aan Jeruzalem, maar ook in Noord-Duitsland.

Zijn beer is symbool geworden voor het huis van Ascanië (graven van Anhalt). Het huis hield tevens de titel Graaf van Berenburg, een zelf verzonnen titel van een niet officieel graafschap, maar een prestigieuze titel.

Ontstaan van graafschap Anhalt

De orde bleef ook bestaan toen de 3 graafschappen in 1863 samensmolten tot het graafschap Anhalt. In 1847 stierf namelijk Hendrik en ging de titel over op kleinzoon Leopold IV Frederik, en dus werd Anhalt-Köthen toegevoegd aan Anhalt-Dessau.

Vervolgens stierf diens neef Alexander Karel in 1863, zijn gebied werd er toen ook aan toegevoegd, sindsdien gebruikt men de naam Anhalt voor het gebied met als hoofdstad Dessau.

Beschrijving van de huisorde van Albrecht de Beer

Op de voorzijde van de onderscheiding staat de tekst: Fuerchte Gott und befolge Seine Befehle (vrees god en volg zijn geboden). De achterzijde toont de tekst: Albrecht der Baer Reg 1123 bis 1170.

Voor de hogere graden houd men vaak in gebruik de voorzijde met de spreuk aan, waarbij de beer naar rechts wijst (gezien vanuit het standpunt wanneer men naar de drager kijkt), ook de borstster toont deze zijde.

De lagere graden tonen vaak de tekst van Albrecht de Baer als voorzijde, waarbij de beer dus naar links wijst.

Deze orde verdween in 1918, gezamenlijk met de meeste adellijke huizen in Duitsland, zoals de graven van Anhalt, door de uitkomst van de 1e Wereldoorlog.

Een zeldzame onderscheiding

De orde is vandaag de dag nog steeds een gewild verzamel object. Dit aangezien dit de enige huisorde van Anhalt was en deze streek aan het begin van de oorlog slechts +- 350.000 inwoners telde. In verhouding tot andere staten dus erg weinig.

Er zijn daarom van dit graafschap slechts weinig onderscheidingen te vinden en deze staan in hoge ere bij de verzamelaars.