John Travers Cornwell

John Travers Cornwell (VC), die ook bekend is als Jack Cornwell en Boy Cornwell, was een 16 jarige marinier van de Royal Marines tijdens de Eerste Wereldoorlog.

John Travers Cornwell
John Travers Cornwell in zijn uniform van de HMS Lancaster

Voor de oorlog

Cornwell werd geboren op 8 januari 1900. Hij was het derde kind van Eli en Alice Cornwell. Samen met zijn familie verhuisde hij naar East Ham waar hij bij de Scout Assocation (de padvinders) trad en op 14 jarige leeftijd deze scouts weer verliet.

Eerste Wereldoorlog

Toen de Eerste Wereldoorlog aanbrak ging zijn vader en ex-soldaat, Eli Cornwell, zich vrijwillig aanmelden bij het leger. Onder bevel van de Britse veldmaarschalk Lord Kitchener vocht hij in Frankrijk. Eli is in het data boek van de gesneuvelden niet bekend en waarschijnlijk overleefde Eli de oorlog.

Zijn oudere broer, Privat Arthur Cornwell, werd bij de King’s Own Yorkshire Light Infantry geplaats welke vocht in Vlaanderen. Hij overleed echter op 13 april 1918 bij Ploegsteert. Zijn lichaam werd nooit gevonden en hij staat nu in paneel 8 van het Ploegsteert Memorial in Ploegsteert.

Zonder toestemming van zijn vader Eli, trad John Cornwell in oktober 1915 toe bij de Royal Marines. Hij volgde zijn opleidingen op Keynham Naval Barracks bij Plymouth.

Na zijn opleidingen werd John op paasmaandag 1916 overgeplaatst naar de marinebasis Rosyth bij Edingburg in Schotland. Daar werd hij geplaatst op de HMS Lancaster en later verhuisd naar de HMS Chester, een lichte kruiser.

De HMS Chester
De HMS Chester

Slag bij Jutland

Tijdens de “Slag bij Jutland” (ook gekend als Slag voor het Skagerrak) werd de HMS Chester geraakt door granaten die afkomstig waren van kruisers van de tweede Duitse verkenningsgroep. De HMS Chester vloog in brand.

Tijdens de Chaos bleef er slechts één kanon actief en bemand door één persoon. Dit was de 16 jarige John Cornwell! Zijn kameraden lagen dood op de grond terwijl Cornwell (dodelijk gewond) bleef vuren tot hij stierf op 2 juni 1916. Na zijn dood werd hem het Victoria Cross toegekend. Op het Manor Park Cemetery in Essex staat. Een gedenksteen ter herdenking aan Cornwell.

Schilderij van John Cornwell aan zijn scheepsgeschut
Een schilderij van John Cornwell aan zijn scheepsgeschut.

Geruchten

Het toekennen van het VC aan Cornwell werd door een aantal mensen uitgelegd als politieke propaganda. Het zou onmogelijk zijn geweest dat een 16 jarige een kanon kan laden, richten en vuren. Vooral omdat het bedienen van scheepsgeschut niet gemakkelijk is. Of dit verhaald de waarheid is zal men nooit meer weten. Let ook op de korte tijd tussen het inschepen en het tijdstip van de zeeslag (31 mei 1916).

Meestal begint een jongmaatje als John Cornwell met het zwabberen van het dek of iets dergelijks. De historische waarheid van dit “verhaal” moet dan ook ten zeerste worden betwijfeld.

Geschiedenis bestaat soms uit gebeurtenissen die misschien niet werkelijk hebben plaatsgevonden zoals geruchten en mythes die op den duur een eigen leven zijn gaan leiden. Dit is er misschien ook zo een.

Gedenksteen van John Cornwell op Manor Park Cemetery
De gedenksteen van Cornwell op Manor Park Cemetery