Anschluss medaille

Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938

Medaille zum Anschluss Osterreichs an Deutschland

Voor de tweede wereldoorlog begon was Hitler’s Duitsland betrokken bij een drietal militaire acties die bijna allemaal zonder bloedvergieten verliepen.

De drie acties waren:

  1. Annexatie van Oostenrijk.
  2. Bezetting van Sudetenland, Bohemen en Moravië.
  3. Terugkeer van de stad Memel in het Derde Rijk.

Deze acties werden herdacht met een medaille die ook wel de bloemenoorlog medailles werden genoemd. Ze hadden alle drie dezelfde voorzijde met op de achterzijde een speciale datum ter nagedachtenis aan die actie.

De beroemde uitspraak van Hitler: “Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer” staat ook op de achterkant. Het ontwerp van deze medailles kwam van professor Richard Klein.

In de eerste jaren van het Interbellum was de Groot-Duitse gedachte door het ontstaan van Oostenrijk nieuw leven ingeblazen. Referenda in Oostenrijkse provincies wezen uit dat ten minste driekwart van de bevolking een samengaan met Duitsland wenste, nu de niet-Duitse rijksdelen verloren waren gegaan.

De Fransen dreigden met sancties als dit soort referenda in de toekomst werden gehouden, en Oostenrijk begon zijn bestaan als zelfstandig land. Oostenrijk kende al vanaf het begin van de jaren ’20 een eigen nazipartij.

Aangemoedigd door Hitlers demagogische radio-uitzendingen begonnen de Oostenrijkse nazi’s hun land te terroriseren. Door de toenadering tussen Mussolini en Hitler verloor Oostenrijk in 1936 de Italiaanse steun.

Ook Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk boden geen oplossing. In maart 1938 werd de druk opgevoerd. Een bezoek van Schuschnigg aan Hitler liep uit op regelrechte intimidatie door de laatste. Onder Hitlers druk werd de Oostenrijkse nazi Arthur Seyss-Inquart als minister van Buitenlandse Zaken opgenomen in de regering.

Na chantage door Hitler trad Schuschnigg af, waarna nazileider Seyss-Inquart tot kanselier van Oostenrijk benoemd werd. Zijn eerste daad was een, tevoren opgesteld, telegram te versturen waarin hij Duitsland vroeg om het Duitse leger te zenden “om vrede en veiligheid te brengen … en om bloedvergieten te voorkomen”.

Er werd een volksstemming gehouden waarin de Oostenrijkers gevraagd werd of zij wilden terugkeren naar het Duitse Rijk. De uitslag was een duidelijk ja.

Op 13 maart 1938 proclameerde Hitler de Anschluss van Oostenrijk bij Duitsland. Tijdens de intocht in Oostenrijk, waarbij Hitler als een held werd onthaald, besloot hij tot een volledige fusie, waarna Oostenrijk werd uitgeroepen tot provincie van Duitsland.

Seyss-Inquart werd de rijksstadhouder van Ostmark, de nieuwe naam van Oostenrijk. De Anschluss was daarmee compleet. De geallieerde durfden niet op te treden tegen Hitler omdat zij bang waren om een oorlog te ontketenen.

De Medaille zur Erinnerung an den 13. März 1938 was de eerste uit de rij van drie en werd door Hitler op 1 mei 1938 in het leven geroepen. Hij werd verleend aan soldaten van de Wehrmacht en Waffen SS die hadden deelgenomen aan de bezetting van Oostenrijk en aan Oostenrijkers die hadden deelgenomen aan de bezetting van hun land en lid waren van de Oostenrijkse NSDAP.

Er zijn in het totaal 318.689 medailles zur Erinnerung an den 13. März 1938 uitgereikt.