Napalm

Napalm is een soort benzine dat extra is verdikt tot een soort gel-achtige substantie. Deze substantie wordt ook wel hellgelly genoemd en bestaat uit een mengsel van naftenaat en palmitaat.

Napalm bom onder een vliegtuigvleugel bevestigd
Napalm bom onder een vliegtuigvleugel bevestigd

De eerste twee letters van het eerste woord (naftenaat) en de eerste vier letters van het tweede woord (palmitaat) vormen de naam Napalm. Napalmbommen werden zeer gevreesd op het slagveld. De kleverige hellgelly vormde een soort brandende spetters wanneer de bominhoud zich verspreide.

Deze vlammende spetters verbranden de oppervlakte waarop ze neerdaalden. Vele soldaten die met napalm in aanraking kwamen raakten ernstig verbrand of stikten wegens het zuurstofgebrek dat veroorzaakt werd door de vuurzee.

Fosfor wordt vaak gebruikt om Napalmbommen te ontsteken. Fosfor is namelijk een zelfontbrandende stof. Napalmbommen werden onder andere gebruikt in de oorlog in Vietnam en later ook in de golfoorlog.

Tegenwoordig wordt voor Napalmbommen niet alleen gebruik gemaakt van naftenaat en palmitaat maar ook van andere brandbare stoffen.