De Kroonorde

Belgische medaille: De Kroonorde

Ridder in de kroonorde met zwaarden. Gouden palmen in de kroonorde.

Leopold II koning der Belgen

Op 17 December 1865 wordt Leopold II tot koning der Belgen gekroond. 4 jaar later sterft zijn zoontje en hij steekt alle aandacht in het verwerven van koloniaal erfgoed.

Leopold wordt internationaal gekozen tot voorzitter van de A.I.A. (Association Internationale Africaine), die bijeenkomt op 12 September 1876. Congo is op dat moment onder invloed van meerdere buitenlandse machten(Belgen, Britten, Portugezen, Fransen en Duitsers) die allen op zoek zijn naar koloniaal gebied.

In April 1884 wordt de A.I.A. als staat erkend en Congo wordt de staat waar deze gevestigd is. Op 30 April 1885 wordt Leopold II, behalve koning der Belgen, tevens soeverein over Congo.

Vier nieuwe Belgische orden

Al snel worden er 4 orden gesticht, de Afrikaanse ster, de Koninklijke orde van de leeuw, de kroonorde en de orde van Leopold II.

Congo werd gefinancierd door Leopold II met Belgisch geld. Daarom word besloten dat Congo na zijn dood over zal gaan op België.

Instelling van de Belgische kroonorde

Om personen te kunnen decoreren voor wetenschappelijke, literaire, artistieke en commerciële verdiensten, word de kroonorde ingesteld op 15 Oktober 1897.

Eerst dacht men nog aan de Afrikaanse palmen, naar het voorbeeld van de Franse palmen, echter is het nooit zover gekomen (alleen de laagste graden zijn daarop gebaseerd). Na het overlijden van Leopold op 15 November 1908 ging de orde over op België.

De verschillende graden van de kroonorde

De orde bestaat uit de volgende graden: Grootkruis, grootofficier, commandeur, officier, en ridder. Vanaf 25 Juni 1898 zijn daarbij gekomen de lagere graden: Gouden palmen, zilveren palmen, gouden medaille, zilveren medaille en bronzen medaille.

Op het lint kunnen nog emblemen voorkomen, zoals zwaarden, die verwijzen naar krijgsverrichtingen zoals de 1e en 2e Wereldoorlog.

Geraardpleegde literatuur:
P.van Hoorebeke, de 175 jaar Leopoldsoprde & de Belgische Nationale Orden, 1e druk, Brussel 2007