Spanjaarden worden zwakker

De Spaanse troepen hadden weer een belangrijke zeeslag verloren tegen de Nederlandse Republiek. Ook de oorlog op het land werd voor hen steeds moeilijker. De Fransen vielen de Spanjaarden regelmatig aan. Hierdoor moesten de Spaanse troepen zich verdelen.

Één deel moest tegen de Nederlanders vechten en één deel tegen de Fransen. Hierdoor werd ook de slagkracht van de Spanjaarden verdeeld. Een nederlaag kon voor hen niet lang uitblijven.

In1640 werd Hulst door de Nederlandse troepen veroverd. De Nederlandse bevelhebber Hendrik Casimir I stierf tijdens deze slag. Hendrik Casimir I werd vervangen door zijn broer Willem Frederik. Willem Frederik werd hierdoor de nieuwe stadhouder van de Noordelijke Nederlandse provincies.

Naast de mislukte veldslag van de Spanjaarden bij Hulst kwam er nog een klap voor de Spanjaarden. Portugal werd onafhankelijk van Spanje. Hierdoor verloor Spanje een gebied “vlak bij huis”. Het Spaanse rijk begon scheuren te vertonen. De Spaanse bevelhebber Don Ferdinand werd in 1641 vervangen door Francisco de Melo.